ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zróżnicowana kwota wolna od podatku w PIT 2017

Środa, 18 stycznia 2017 19511
Kwota zwolniona od podatku nie dla każdego podatnika będzie jednakowa od roku 2017. Według ustawy z dnia 29 listopada 2016 r., mocą której wprowadzono zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, może ona wynieść od 6600 pln do 0 pln.

Maksymalna kwota bez opodatkowania

Z maksymalnej kwoty wolnej od opodatkowania 6600 pln w rozliczeniu rocznym pit 2017 będą mogły skorzystać osoby, których podstawa obliczenia podatku wyniesie do 6600 pln, czyli dochód nie przekracza 550 pln miesięcznie. Oznacza to, że osoby te będą mogły pomniejszyć podatek o maksymalną kwotę 1188,00 pln..

Wynika to z zapisów  nowego art. 27 ust 1a – 1d ustawy o PIT, według którego kwota zmniejszająca podatek, przysługująca w rocznym rozliczeniu pit lub w zeznaniu za rok 2017 wynosi:

  • 1188 pln– gdy  podstawa obliczenia podatku nie przekracza  kwoty 6 600 pln,
  • 1188 pln pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 6600 zł) / 4400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6600 pln i nieprzekraczającej kwoty 11 000 pln,
  • 556,02 pln – gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa niż 11 000 pln i nie przekracza kwoty 85 528 pln,
  • 556, 02 pln pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

W przypadku podstawy opodatkowania od 6 600 do 11 000 zł kwota wolna od podatku będzie zmniejszała się, aż dojdzie do 3091 pln. Trzeba więc będzie każdorazowo obliczać, jaka kwota wolna przysługuje.

Kwota wolna jak dotychczas 3091 pln

Przy dochodach mieszczących się w granicach od 11 000 pln do 85 528,00 pln kwota wolna nie zmieni się w porównaniu z latami poprzednimi. W takim przypadku  ustawa nie przyniosła żadnych zmian. Podatek będzie pomniejszony jak wcześniej o kwotę 556,02 pln (kwota wolna to 3091 pln).

Kwota wolna od podatku zmierzająca do zera

Następna grupa dochodów, dla której przysługuje kwota wolna od podatku, obejmuje kwoty od  85 528 pln, do 127 000 pln.  W tym przypadku, aby ustalić kwotę zmniejszającą podatek, trzeba będzie każdorazowo wykonać odpowiednie wyliczenia. W tym przedziale dochodów  kwota wolna  będzie się stopniowo zmniejszać, a kiedy dojdziemy do 127 000 pln, osiągnie 0. Podatnikom zarabiającym powyżej 127 000 zł kwota wolna nie przysługuje.

Przykłady obliczeń kwoty wolnej w pit 2017

Przykład 1:

Podstawa obliczenia podatku wynosi 10 000 pln. Do obliczenia kwoty zmniejszającej podatek zastosujemy następujące działanie: 1188 zł – [631,98 zł × (10 000 zł – 6 600 pln) / 4400 pln] = 1188 zł – 488,35 pln = 699,65 pln.

Podatnik z dochodem rocznym 10 000,00 pln skorzysta z kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 699,65 pln, czyli o 488,35 pln niższej od maksymalnej.

Przykład 2 :

Podstawa obliczenia podatku wynosi 660 000 zł ( mieści się w granicach 11 000,00 pln - 85 528,00 pln).  Kwota zmniejszająca podatek naliczona od kwoty wolnej 3091,00 pln wynosi 556,02 pln.

Zmniejszenie wysokości  podatku będzie na tym samym poziomie, co w roku 2016 i wcześniejszych latach, gdy obowiązywała kwota wolna 3091,00 pln.

Przykład 3:

Podstawa obliczenia podatku wynosi 100 000 zł ( przekracza próg 85 528,00 pln). Kwotę obniżającą podatek możemy wyliczyć tak: 556,02 zł – [556,02 zł × (100 000 zł – 85 528 zł) / 41 472 zł = 556,02 zł – 194,03 zł = 361,99 zł.

W tym przypadku podatnik skorzysta ze zmniejszenia podatku o 361,99 pln. Dla tego podatnika kwota wolna od podatku jest obniżona.

Przykład 4:

Podstawa obliczenia podatku wynosi 130000,00 pln( przekracza 127 000,00 pln). Kwota zmniejszająca podatek wynosi 0. W tym przypadku kwota wolna od podatku została zniwelowana do zera. Podatnik nie skorzysta z kwoty nieopodatkowanej.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem

Zdaniem specjalisty z portalu pitax.pl osoby zarabiające ponad 127 000,00 pln będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku w przypadku wspólnego rozliczenia z dzieckiem (jako osoba samotna) lub z małżonkiem, którego dochody są niskie, albo nawet zerowe.

Przy wspólnym rozliczeniu podatek obliczany jest od podstawy, która jest połową łącznych dochodów małżonków, następnie mnoży przez dwa. Jeśli połowa dochodów stanowi kwotę niższą niż 127 000 pln, możliwe będzie uwzględnienie kwoty nieopodatkowanej i to dwukrotnie.

Przykład:

Podatnik zarobił 150 000,00 pln (podstawa opodatkowania). Żona podatnika nie uzyskała w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu.. Przy rozliczeniu indywidualnym podatnik nie skorzysta z kwoty wolnej.

Wówczas podatek będzie obliczony w następujący sposób:

Podatek = 15 395,04 pln + (32% x [150 000 zł – 85 528 zł]) = 36 026 pln

Przy wspólnym rozliczeniu  podatek będzie obliczony od kwoty 75 000. pln ( sumę dochodów 150 000 pln +0= 150 000 pln dzielimy przez dwa), a następnie pomnożony przez dwa. Wtedy kwota wolna będzie przysługiwała  dwukrotnie czyli 2 x 556,02 pln. Po odjęciu kwoty wolnej w podwójnej wysokości otrzymamy podatek :

Podatek = (75 000 x 18% x 2) – 2 x 556,02 = 25 887,96 pln

Oprócz korzyści z zastosowania niższej stawki podatku, podatnicy skorzystają z podwójnego odliczenia kwoty wolnej.

Kwota wolna w rozliczeniu pit 2016

Nowe przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku. W rozliczeniu pit 2016 nadal będzie obowiązywać kwota wolną w wysokości 3091,00 pln. Kwota wolną od podatku może być uwzględniona w przypadku rozliczenia pit na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT 36, PIT 37). Podatnicy rozliczający pit 2016  ryczałtem, na zasadzie karty podatkowej i podatkiem liniowym nie mają możliwości odliczenia kwoty wolnej. W poprawnym rozliczeniu pit pomocny jest program do rozliczania pit.  Z programem można rozliczyć pit online.

Według nowych przepisów rozliczenie z małżonkiem może być również korzystne przy niższych zarobkach jednego z małżonków.

Przykład

Roczny dochód jednego z małżonków (podstawa opodatkowania) wynosi 12 000 zł. Przysługująca  kwota wolna wynosi tak jak obecnie 556,02 zł. Przy rozliczeniu indywidualnym podatek wyniesie:

Podatek = (12 000 zł x 18%) – 556,02 zł = 1 604 zł

W przypadku gdy są to jedyne dochody małżonków i rozliczają pit wspólnie, do obliczenia podatku 12 000 pln należy podzielić przez dwa. Otrzymana kwota  6000 pln jest niższa niż kwota wolna od podatku w 2017 roku. W tej sytuacji małżonkowie wcale nie zapłacą podatku.


Zainteresował temat?

3

2


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat