Zmiany w przepisach o magazynowaniu odpadów w 2021 roku

Kraj Czwartek, 17 grudnia 20201 2263
Nowy Rok przyniesie spore zmiany w zasadach magazynowania odpadów. Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie uchwalone 11 września 2020 roku rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 października pod pozycją 1742. Na jego mocy warunki magazynowania odpadów w Polsce mają być dostosowane do zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.

Uzupełnienie obowiązujących przepisów

Do tej pory obowiązywało jedynie wcześniejsze rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. To, które wejdzie w życie po Nowym Roku, obowiązywać będzie równolegle, stanowiąc uzupełnienie i doprecyzowanie dotychczasowego.

W nowym rozporządzeniu określono obowiązek wstępnego sposobu magazynowania i znakowania odpadów, a więc przez ich wytwórcę. Wyłączono jednak z tego obowiązku szereg podmiotów generujących odpady:

  • Wytwórców odpadów komunalnych
  • Rolników, gospodarujących na użytkach o areale mniejszym niż 75 ha, jeżeli nie podlegają wpisowi do Bazy Danych Odpadowych
  • Podmioty wytwarzające mniej niż 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych lub poniżej 5000 kg rocznie innych odpadów
  • Podmioty nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów; rozporządzenie wyszczególnia grupy odpadów, w odniesieniu do których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Wśród nich znajduje się między innymi gruz betonowy, pochodzący z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady budowlane i elementy wyposażenia.

Dozwolone będzie magazynowanie odpadów w kontenerach, workach lub odpowiednich pojemnikach, a jeżeli są one obojętne dla środowiska – także na stosach lub pryzmach. Miejsce przechowywania odpadów niebezpiecznych musi być zadaszone, a same odpady będą mogły być gromadzone w szczelnie zamykanych pojemnikach. W przypadku odpadów zakaźnych i o uciążliwym zapachu musi to być pomieszczenie z dostępem do bieżącej wody, z zamontowaną kratką ściekową i zabezpieczone przed szkodnikami.

Niektóre odpady będą mogły być magazynowane jedynie na powierzchni utwardzonej przy użyciu materiału budowlanego (np. betonu). Wymóg ten nie dotyczy powierzchni, na której mają być przechowywane: drewno, liście, papier, odpady ogrodowe i parkowe, odzież, metale, szkło, tworzywa sztuczne, guma, meble, podkłady kolejowe, mieszanki bitumiczne, ziemia z wykopów, a także gruz budowlany.

Adaptacja miejsc do magazynowania odpadów może w wielu wypadkach pochłonąć spore koszty, związane z zainstalowaniem np. bramy szybkobieżnej, wentylacji, wymienionego już utwardzenia, wykonania zadaszenia i zabezpieczenia miejsca przed działaniem promieni słonecznych, opadów bądź wiatru. Są to również prace dość czasochłonne, dlatego do ich wykonania należy przystąpić jak najszybciej.

 

Znakowanie odpadów i miejsca ich magazynowania

Nowe przepisy ściśle precyzują sposób oznakowania miejsca magazynowania odpadów i ich rodzaju. Każdy rodzaj odpadów ma swój indywidualny kod w katalogu odpadów. Cyfry tego kodu nanosi się czarnym kolorem, przy czym wysokość cyfr ustalono na minimum 20 mm, a szerokość – minimum 3 mm. Oznakowanie musi być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.

Odpady niebezpieczne podlegają nieco innemu sposobowi znakowania. W miejscu magazynowania należy umieścić tablicę o wymiarach 400 x 200 mm i o białym tle, na którym wielkimi, czarnymi literami, o wysokości minimum 35 mm i szerokości minimum 4 mm, wykonuje się napis ODPADY NIEBEZPIECZNE. W przypadku składowania odpadów niebezpiecznych w zbiornikach o pojemności większej niż 5 litrów, na każdym z nich trzeba umieścić dodatkowo etykietę o wymiarach 210 x 150 mm i o białym tle z czarnym napisem wielkimi literami ODPADY NIEBEZPIECZNE.

 

Usługi wywozu gruzu budowlanego – na dotychczasowych zasadach

Nowe przepisy nie obejmują gruzu budowlanego ani miejsc jego magazynowania. Nie ma obowiązku prowadzenia jego ewidencji, nie trzeba też utwardzać powierzchni, na której na być przechowywany. Jest to dobra wiadomość tak dla inwestorów budowlanych, podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych remontujących obiekty, jak i dla firm usługowych, zajmujących się wywozem gruzu. Firmy poznańskie, które obsługują także miejscowości oddalone od miasta, mogą na dotychczasowych warunkach wypożyczać kontenery na gruz w Szamotułach, realizować wywóz gruzu w Środzie Wielkopolskiej czy też przyjmować zamówienia na kontenery na gruz w Śremie.

Zależnie od rodzaju odpadów, obowiązywać będzie okres przejściowy, trwający od 12 do 48 miesięcy. W tym czasie wszystkie miejsca do magazynowania odpadów powinny zostać w pełni dostosowane do wymogów nowego rozporządzenia.

 

 


Zainteresował temat?

0

0


Komentarze (1)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

dobra zmiana? ~dobra zmiana? (Gość)18.12.2020 10:23

lepiej zmieńcie sposób przeprowadzania kontroli w firmach zajmujących się odpadami, a nie regulujecie wymiary tabliczek z napisami, żenada...

30


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat