Wola Krzysztoporska. Wkrótce rusza nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

Urząd Gminy Wola KrzysztoporskaRegion Środa, 17 marca 20218 2288
Masz stary piec na węgiel, a chciałbyś go zamienić na nowe, ekologiczne źródło ogrzewania? Możesz to zrobić z pomocą dotacji udzielanej przez gminę Wola Krzysztoporska (maksymalnie 5 tys. zł). Już 25 marca rusza nabór wniosków. Warto sprawdzić, jakie są warunki uzyskania dotacji i jakie dokumenty trzeba przygotować.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECA W 2021 ROKU

 

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w związku z uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu,

 

ogłasza NABÓR WNIOSKÓW od osób fizycznych zainteresowanych otrzymaniem dotacji celowej z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych z ogrzewania zasilanego paliwem węglowym (np. węgiel, ekogroszek, miał) na ogrzewanie proekologiczne, wykorzystujące jako źródło ogrzewania:

1)  kotły gazowe;

2)  kotły olejowe;

3)  piece elektryczne;

4)  pompy ciepła (powietrzne, gruntowe);

5)  kotły na paliwa stałe, w tym biomasę spełniające wymogi co najmniej „klasy 5” (wg normy PN-EN 303-5:2012) i „ekoprojektu”, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nieposiadające rusztu awaryjnego ani technicznych możliwości jego zamontowania (kocioł musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” i „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 ze zmianami)).

 

W ramach inwestycji konieczne jest zdemontowanie starego pieca i zainstalowanie w to miejsce nowego, co musi zostać potwierdzone przez komisję gminną podczas kontroli.

 

Wnioski składać można na przedsięwzięcia, które zrealizowane i rozliczone zostaną w 2021 roku, na zasadach:

data rozpoczęcia przedsięwzięcia: po zawarciu umowy dotacji,
data zakończenia przedsięwzięcia: do 15 listopada 2021 r.
(w tym okresie należy zdemontować stare źródło ciepła oraz zamontować nowe, musi zostać wystawiona faktura za wykonane prace oraz złożony w Urzędzie Gminy wniosek o wypłatę dotacji).

 

Wysokości dotacji wynosi 50 % kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Pula środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotacje w 2021 roku wynosi 500 000,00 zł.

 

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TRYBIE CIĄGŁYM, W OKRESIE:

od dnia 25 marca 2021 r. od godz. 8:00 do dnia 08 kwietnia 2021 r. do godz. 15:30

(lub do wyczerpania puli środków, o czym poinformujemy)

 

UWAGA:

wnioski złożone przed terminem, tj. przed 25.03.2021 r. godz. 8:00 oraz po terminie, tj. po 08.04.2021 r. godz. 15:30, zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu

 

Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:

 

zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie (jeżeli występują),
kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (poświadczoną za zgodność z oryginałem).
 

Formularze wniosku o udzielenie dotacji oraz zgody współwłaściciela należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.wola-krzysztoporska.pl (wzory te stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia), dostępne będą również w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5.

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w następujący sposób:

 

1)      Elektronicznie – poprzez przesłanie podpisanego wniosku wraz z załącznikami (np. w formie skanu, zdjęcia dokumentów) na niżej wskazany adres mailowy Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej:

sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

Oryginał wniosku wraz z załącznikami odebrany zostanie przez pracowników gminy, którzy dokonywać będą kontroli wstępnej przedsięwzięcia niezbędnej do przyznania dotacji.

 

2)      W formie papierowej - poprzez złożenie oryginału podpisanego wniosku wraz z załącznikami:

w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5.

 

Wnioskodawca, składając wniosek o dotację, zobowiązany jest zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu.

 

Telefony kontaktowe - w przypadku pytań dotyczących wypełniania wniosku o dotację:

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji

tel. 44 616 39 76, 44 616 39 78

 

Wzory potrzebnych dokumentów do pobrania pod linkiem:

https://www.wola-krzysztoporska.pl/uwaga-wkrotce-rusza-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-wymiane-pieca/


Zainteresował temat?

0

3


Komentarze (8)

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
goœć_ ~goœć_ (Gość)17.03.2021 10:45

Po Rozprzy to kolejna gmina, która wprowadza dopłaty. Czekam na Sulejów!

23


Z Parzniewic ~Z Parzniewic (Gość)17.03.2021 11:16

Ja tam nic nie wymieniam bo drzewa w lesie mnustwo.Materiał z Siódemki najlepiej się pali.

60


ile ~ile (Gość)17.03.2021 09:55

to gdzie ta pomoc ? 5 tys już było ,a kto mi zrefunduje WYŻSZE koszty ogrzewania tymi wynalazkami ? pompa ciepła to 20-50 tys zł ,jak zrobię wszystko na fakturę to koszty sporo wyższe ,jak taniej bez fak , to bez zwrotu ? czyli wszystko za MOJĄ KASĘ ,a gdzie pomoc ?

73


tytyty ~tytyty (Gość)17.03.2021 12:52

a w Rozprzy tylko 3 tys. Widać który samorząd lepszy.

25


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat