Starowarszawska 16 : radni dali zgodę

Strefa FM Wtorek, 29 kwietnia 20081 5345
Radni przegłosowali sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 16. Na zmianę właściciela czekają już w kolejce nieruchomość przy ul. Starowarszawskiej 14, ul. Zamkowej 7/9, ul. Starowarszawskiej 27-29.
Działka, na której kiedyś mieściła się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie ma być przeznaczona na tzw. mieszkalnictwo wielorodzinne śródmiejskie. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony archeologicznej, budowa będzie więc obięta nadzorem Konserwatora Zabytków.

Warunki sprzedaży przewidują określony czas na inwestycję. Nabywca będzie miał czas 1,5 roku na rozpoczęcie i 5 lat na zakończenie budowy obiektu od daty nabycia nieruchomości.

W umowie sprzedaży zostanie zastrzeżone na okres 5 lat na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski prawo jej odkupu nieruchomości przez Gminę, zgodnie z art. 593 k.c..
Zapis ten oznacza, że kupujący nie może dokonywać czynności prawnych, które byłyby sprzeczne z zastrzeżeniem odkupu, ponieważ w terminie przewidzianym do wykonania tego prawa musi się liczyć z przejęciem rzeczy przez sprzedającego. Jeżeli ten zdecyduje się na odkupienie nieruchomości, nabywca – zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego – musi ponownie przenieść na niego własność rzeczy kupionej za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz zwrotem nakładów. Obowiązek powrotnego przeniesienia własności na sprzedającego powstaje dopiero w momencie złożenia oświadczenia o wykonywaniu prawa odkupu.

Przekroczenia terminów zawartych w umowie sprzedaży skutkować będą karami umownymi w wysokości:

- 10% ceny nabycia za przekroczenie terminów do 1 roku,

- 20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

- 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów, jednakże do kwoty nie wyższej niż wartość nieruchomości w dacie naliczenia kary.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 30% ceny sprzedaży nieruchomości.


Zainteresował temat?

0

0


Komentarze (1)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

j 23 ~j 23 (Gość)15.10.2012 18:57

lepiei to zburzyci[b]

00


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat