ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Skorzystaj online z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego

Poniedziałek, 19 października 2020 1026
Nurtują Cię tematy związane z planowaniem kariery zawodowej? Planujesz zmienić pracę? Nie możesz się odnaleźć w związku z utratą zatrudnienia w czasie pandemii koronawirusa? Stoisz przed wyborem szkoły, zawodu? Myślisz o własnej firmie? Szukasz pomysłu na siebie? Skorzystaj już dziś z bezpłatnej pomocy doradcy zawodowego! Konsultacje on-line pozwalają zaoszczędzić pieniądze i czas (np. bez wychodzenia z domu czy dojazd przez „zakorkowane miasto”) - jedyne, co potrzebne jest, by skorzystać z w/w usługi to posiadanie komputera lub telefonu z dostępem do Internetu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim jest wyspecjalizowaną placówką, która świadczy usługi w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego. Wszystkie świadczone usługi w Centrum są bezpłatne i ogólnie dostępne. Centrum to miejsce, gdzie można uzyskać informacje o zawodach i specjalnościach, rynku pracy, oraz bezpłatnych szkoleniach i warsztatach. Wyposażone jest w duży i różnorodny zbiór materiałów z tej dziedziny, narzędzi, metod do planowania kariery zawodowej. We wrześniu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zmieniło swoją siedzibę i aktualnie znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 2 (I piętro). Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę.


Jedną z usług Centrum jest poradnictwo zawodowe na odległość- to forma kontaktu z doradcą zawodowym, która odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Poradnictwo na odległość umożliwia udzielenie porady lub informacji zawodowej również osobom, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście przybyć do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Ułatwiamy dzięki temu dostęp do usług doradczych osobom aktywnym zawodowo, w okresie wypowiedzenia w ramach usługi outplacement, osobom niepełnosprawnym, opiekującym się małymi dziećmi.

 

Zgłoś się do nas jeżeli :

- chcesz poznać swoje atuty zawodowe: kompetencje , zainteresowania i preferencje

- szukasz pracy stałej lub sezonowej i chcesz zdobyć informacje o ofertach w regionie

- myślisz o pracy za granicą i poszukujesz informacji na temat warunków pracy i kształcenia w UE

- szukasz pomocy w przygotowaniu życiorysu (CV) lub listu motywacyjnego

- interesuje Cię rozwój kompetencji miękkich: komunikacji interpersonalnej, asertywności, strategii radzenia sobie w różnych sytuacjach

- myślisz o własnej firmie i szukasz informacji na temat źródeł finansowania lub pomocy w napisaniu biznes planu

- chcesz skorzystać z projektów finansowanych ze środków EFS realizowanych w województwie łódzkim

 

Gwarantujemy profesjonalną pomoc!

 

W ramach konsultacji każdy klient otrzyma bezpłatną pomocw zakresie usług tj.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym skierowane są do osób, które potrzebują pomocy w zakresie efektywniejszego poszukiwania pracy. Podczas spotkania otrzymają wskazówki dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych CV i listu motywacyjnego. W trakcie konsultacji online doradca może zaproponować badania testowe, określające preferencje i zainteresowania zawodowe wykorzystując licencjonowane narzędzia, tj. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, Narzędzie do Badania Kompetencji, Test PerformanSe-DIALECHO, Test inteligencji emocjonalnej EQ FPL itp.


Informacja zawodowa m.in. dotycząca sposobów i metod poszukiwania pracy w kraju i za granicą w tym aktualne oferty pracy, informacje na temat szkół, uczelni oraz instytucji prowadzących szkolenia. Centrum udostępnia również bazę danych o zawodach i możliwościach kształcenia, ulotki o zawodach i wykazy innych jednostek świadczących pomoc osobom poszukującym pracy, niepełnosprawnym, pracodawcom itp.


Zajęcia warsztatowe, które umożliwiają wykształcenie kompetencji społecznych, niezbędnych w relacjach zawodowych i wzmocnienia poczucia własnej wartości m.in. podczas poszukiwania pracy. Wsparcie doradcy zawodowego podczas zajęć pomaga w przełamaniu własnych słabości i pokonaniu stresu. Zdobyta w ten sposób wiedza zwiększa możliwość szybkiego odnalezienia się na rynku pracy. Informujemy, że zajęcia grupowe zostaną wznowione po ustaniu pandemii koronawirusa. Aktualny harmonogram zajęć zostanie opublikowany na naszej stronie: wuplodz.praca.gov.pl/.


Pomoc pracodawcom - Piotrkowskie Centrum Informacji i Planowani Kariery Zawodowej współpracuje również z pracodawcami. Przedsiębiorcom, pracodawcom oraz ich pracownikom oferujemy indywidualne porady zawodowe, których celem jest wsparcie ich rozwoju zawodowego. Oferujemy doradztwo w obszarze usługi zatrudniania cudzoziemców oraz w zakresie uzyskania wsparcia z dodatkowych źródeł finansowania m.in. doposażenia miejsc pracy, staży, szkoleń itd.

 

Własna firma - osobom ubiegającym się o dofinansowanie działalności gospodarczej pomożemy sporządzić biznes plan oraz dokonać analizy mocnych stron pod kątem prowadzenia własnej firmy. Wskażemy alternatywne źródła finansowania. Przekażemy informacje o możliwości pozyskania środków unijnych, którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


Młodzież szkolna i absolwenci – Centrum wspiera także uczniów (dzieci i młodzież) oraz studentów w zakresie podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem lub zmianą kierunku kształcenia i zawodu. Doradcy zawodowi pomogą w rozpoznaniu własnych zainteresowań i uzdolnień, wykorzystując licencjonowane narzędzia badawcze. Udzielą informacji dotyczących szkół ponadpodstawowych, policealnych i uczelni wyższych oraz kształcenia w kraju i za granicą. Pomogą wzmocnić kompetencje i dokonać świadomego wyboru, przez co przygotują młodzież do stawiania swoich pierwszych kroków na rynku pracy (opracują dokumenty aplikacyjne, przygotują do rozmowy z pracodawcą). Osoby myślące o swoim pierwszym biznesie uzyskają niezbędne informacje i pomoc doradczą. W ramach usługi sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) Centrum udostępnia informacje nt. programów i projektów wspierających naukę i zatrudnienie młodzieży w krajach UE a w okresie wakacyjnym sezonowe oferty pracy.


Już dziś zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w dniach 19-25 października 2020r. Każdej edycji OTK towarzyszy myśl przewodnia związana z planowaniem kariery zawodowej, edukacji i pracy, zaś adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w tym zakresie: zarówno uczniowie (dzieci i młodzież), studenci, jak i osoby dorosłe. Tegoroczny temat OTK brzmi: „Doradzamy – zawodowo, wybieramy - odlotowo”, a z uwagi na obostrzenia wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oferta usług doradczych realizowana będzie przede wszystkim drogą elektroniczną oraz telefonicznie.


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zwłaszcza tegorocznych maturzystów do indywidualnego kontaktu (telefonicznie lub mailowo) - oferujemy wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz w wejściu na rynek pracy, indywidualne porady zawodowe oraz diagnozę predyspozycji zawodowych w oparciu o licencjonowane narzędzia.

 

Kontakt:
cizpt@wup.lodz.pl
Tel. 44 649 60 87
WUP w Łodzi - Doradcy Zawodowi

 


Zainteresował temat?

0

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat