ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ruchomości domowe - czy warto je ubezpieczyć razem z mieszkaniem?

Poniedziałek, 16 listopada 2020 1507
Ubezpieczając mieszkanie w Piotrkowie Trybunalskim, należy brać poprawkę na różne zdarzenia losowe, które mogą spowodować szkody w obszarze ruchomości domowych. Jak skutecznie chronić się przed ich następstwami?

Ubezpieczenie mienia ruchomego jest uzasadnione z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo poniesienia kosztownych strat. Średnią wartość mienia ruchomego skradzionego podczas jednego włamania policja szacuje na ok. 11 tys. zł. Połowa tego typu spraw nie ma niestety pozytywnego finału, gdyż nie udaje się znaleźć sprawców i odzyskać skradzionych przedmiotów.

 


Mienie ruchome w polisie mieszkaniowej – co to jest?

 


W artykule https://rankomat.pl/nieruchomosci/ruchomosci-domowe eksperci od ubezpieczeń wyjaśniają, że mienie ruchome w polisie mieszkaniowej to elementy wyposażenia domu lub mieszkania, które z terenu nieruchomości da się wynieść bez uprzedniego demontażu przy użyciu narzędzi. Do ruchomości domowych są zazwyczaj zaliczane m.in.:

 
wolnostojący sprzęt RTV i AGD,

wolnostojące meble,

odzież,

sprzęt elektroniczny, sportowy, rehabilitacyjny i turystyczny,

perfumy,

przedmioty kolekcjonerskie,

dekoracje wnętrz niezamontowane na stałe,

zwierzęta domowe,

dokumenty, np. prawo jazdy, paszport czy dowód osobisty,

książki,

płyty,

biżuteria – zwykle o określonej wartości jednostkowej, np. do 10 tys. zł,

części zamienne do pojazdów mechanicznych i rowerów,

wartości pieniężne,

mienie służbowe.

 

W ramach polisy mieszkaniowej ochroną można objąć również ruchomości znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, np. w piwnicy czy garażu, oraz w nieruchomościach znajdujących się w innych lokalizacjach i zgłoszonych do ubezpieczenia, np. w domkach letniskowych.

 


Na czym polega ubezpieczenie mienia ruchomego w polisie mieszkaniowej?

 


Zakres ochrony to jeden z kluczowych czynników decydujących o skuteczności polisy mieszkaniowej. Jej podstawowy wariant uwzględnia tylko mury (czasem też elementy stałe), w związku z czym nie chroni domowych ruchomości na wypadek wielu zdarzeń losowych.

Za pomocą kalkulatora ubezpieczenia domu lub mieszkania online trzeba poszukać polisy uwzględniającej ruchomości i zapewniającej im zabezpieczenie w razie:

 

kradzieży z włamaniem,

przepięcia,

stłuczenia przedmiotów szklanych,

powodzi,

zalania (o ile nie znajduje się ono w podstawie),

rabunku.

 

Ubezpieczyciele często proponują szereg innych dodatków, a także domowy assistance oraz pakiet All Risks obejmujący wszystkie ryzyka niewyłączone z odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zawartość polisy zawsze powinna być skrojona na miarę konkretnych potrzeb.

 


Mienie ruchome w polisie mieszkaniowej – na jaką kwotę ubezpieczyć?

 


Wartość mienia zgłaszanego do ubezpieczenia musi odpowiadać jego realnej wartości, gdyż w przeciwnym wypadku odszkodowanie nie pokryje kosztów likwidacji szkody. Nie wolno jej ani zaniżać, ani zawyżać. Każda szkoda zgłaszana ubezpieczycielowi jest rozpatrywana indywidualnie – wysokość rekompensaty nigdy nie przekroczy wartości utraconego bądź zniszczonego mienia.

 


Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej wartość nieruchomości wzrośnie, np. z racji zakupu drogich ruchomości, warto poinformować o tym ubezpieczyciela. Składka co prawda pójdzie w górę, ale właściciel polisy zyska gwarancję pełnej ochrony w razie zdarzeń losowych.

 


Mienie ruchome w polisie mieszkaniowej – nie wszystko da się ubezpieczyć!

 


Polisy mieszkaniowe pozwalają chronić mienie w bardzo szerokim zakresie. Jednak trzeba liczyć się z tym, że nie wszystkie ruchomości domowe da się włączyć do polisy. Firmy ubezpieczeniowe mają w tej kwestii własne regulacje, dlatego przed wykupieniem polisy trzeba zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

 

Przeważnie nie wchodzi w rachubę ubezpieczenie np. broni palnej, trofeów myśliwskich, kamieni szlachetnych, programów komputerowych, danych w formie cyfrowej, niektórych gatunków zwierząt czy niektórych dzieł sztuki etc. Odszkodowanie nie przysługuje też m.in. w sytuacji, gdy szkoda została spowodowana umyślnie.

 

 

 


Zainteresował temat?

1

1


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat