Rehabilitacja po COVID19 także w Piotrkowie

Łódzkie Piątek, 11 czerwca 20217 2167
Ozdrowieńcy po COVID19, którzy zmagają się z powikłaniami po chorobie mogą korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej w 78 placówkach medycznych w całym województwie. Rehabilitacja trwa 6 tygodni, pacjenci mogą korzystać nawet z 3 wizyt terapeutycznych w każdym tygodniu. Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Z terapii można będzie skorzystać także w piotrkowskich placówkach.

Pacjentami, którzy wymagają takiej rehabilitacji w trybie stacjonarnym, skorzystają z niej w 3 szpitalach: SP ZOZ USK im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów; Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o; ZOZ w Łowiczu - Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji.

 

LINK DO LISTY PLACÓWEK: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/9099-rehabilitacja-po-covid-19-wykaz-placowek

 

REHABILITACJA STACJONARNA

 

Skierowanie przepustką do programu


Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Do rehabilitacji w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym kwalifikowani są pacjenci, u których:

występują powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie* stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19)
lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5)
lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.
* Kwestionariusz oceny codziennego funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 wg F.A. Klok 2020 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale) jest załącznikiem nr 1 do programu rehabilitacji.

 

U każdego pacjenta powinna być wykonana ocena dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10 [załącznik nr 2 do programu rehabilitacji]. Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do objęcia świadczeniem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC >2.

 

WAŻNE!
Aktualnie rehabilitowani pacjenci, osoby zakwalifikowane do rehabilitacji lub, które otrzymały skierowanie na dotychczasowych zasadach (przed 3 czerwca br.), będą mogły dokończyć rozpoczętą rehabilitacje lub rozpocząć ją na dotychczasowych zasadach.

 

Kto realizuje program rehabilitacji po COVID-19?


W programie uczestniczą placówki, które:

mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym
i są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.


Nawet 6 tygodni na powrót do pełni sił


Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:

- badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
- aktualna morfologia, CRP (białko ostrej fazy)
- aktualne badanie EKG
- inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta
- przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.
Wymienione wyniki badań lekarz dołącza do skierowania. Wyjątkiem jest badanie EKG, którego nie trzeba dołączyć do skierowania, jeśli będzie można wykonać go u realizatora rehabilitacji przy przyjęciu pacjenta.

 

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?

 

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

1.     kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;

2.     opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;

3.     inhalacje indywidualne;

4.     terenoterapię, treningi marszowe;

5.     balneoterapię – według indywidualnych wskazań;

6.     masaż leczniczy – według indywidualnych wskazań;

7.     hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;

8.     treningi relaksacyjne;

9.     edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;

10.      leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;

11.      wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

 

Kiedy będzie wiadomo, że rehabilitacja przynosi efekty?


Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie.

 

Monitorowanie leczenia polega na:

 

ocenie funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 wg F.A. Klok 2020 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale) z udokumentowaniem zmian co najmniej trzykrotnie: przy przyjęciu, około połowy pobytu i przed zakończeniem leczenia rehabilitacyjnego
ocenie dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10.

 

O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku lub najszybciej, jak pozwala stan kliniczny pacjenta, i na zakończenie leczenia.

 

Mowa o:

teście wysiłkowym (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej
lub ocenie nasilenia duszności (w skali nMRC)
lub ocenie stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA)
lub ocenie stopnia wydolności serca (w skali NYHA)
lub spirometrycznej ocenie czynnościowej układu oddechowego
lub ocenie funkcjonalnej (w skali Barthel).

 

NFZ zapłaci blisko 200 zł za osobodzień

 

Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

 

REHABILITACJA PO COVID AMBULATORYJNA I DOMOWA

 

Rehabilitacja postcovid w gabinecie fizjoterapeutycznym

 

Do programu rehabilitacji COVID-19 w gabinecie fizjoterapeutycznym kwalifikują się ozdrowieńcy, nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia choroby. Chodzi np. o pacjentów z utrzymującą się dusznością, która poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1, duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

 

Rehabilitacja postcovid w domu

 

Pacjenci, którzy przeszli COVID-19, ale mają trudności z samodzielnym poruszaniem także skorzystają z rehabilitacji postcovidowej. Specjalnie z myślą o nich, program obejmuje również wizyty domowe. Podobnie, jak w przypadku rehabilitacji w gabinecie fizjoterapeutycznym, u pacjenta muszą występować duszności (wynik mniejszy lub równy 1). Dodatkowo o zakwalifikowaniu do rehabilitacji w domu decydują:

ocena 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10)
ocena siły mięśniowej MRC (0-5)
występowanie zespołu słabości po pobycie pacjenta na oddziale intensywnej terapii.
Z rehabilitacji domowej można skorzystać nie później niż do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

 

Wyspecjalizowane placówki z kontraktem NFZ i skierowanie

 

Podobnie jak w przypadku rehabilitacji postcovidowej w uzdrowiskach i w trybie stacjonarnym, zabiegi i wizyty fizjoterapeutów w rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie wystawi pacjentowi m.in. lekarz rodzinny.

W programie uczestniczą placówki:

wpisane do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą (RPWDL)
z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej
wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.
Program dopasowany do pacjenta

Rehabilitacja postcovidowa w poradni lub w domu trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów.

 

ZA NFZ (a)

 

 


Zainteresował temat?

0

2


Komentarze (7)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Monsignore ~Monsignore (Gość)przedwczoraj, 12:26

Skoro mowa o służbie zdrowia,to poruszę temat protestu pielęgniarek.Gdy panował wszechobecnie covid, nie było słychać szemrania,a teraz,gdy się covid kończy,nagle wybuchły protesty.Dlaczego?Bo kobitki otrzymywały sporą kasę,a że teraz covid zanika,nie mogą się pogodzić, że powracają do wynagrodzeń przedcovidowych.Więc proponuję pielęgniarkom protesty pod hasłem "
Covidzie, wróć".

20


Monsignore ~Monsignore (Gość)przedwczoraj, 12:17

Gdy czytam te wszystkie warunki dopuszczające do rehabilitacji postcovidowej, m.in.o konieczności posiadania kwestionariuszy oceny codziennego funkcjonowania,to dochodzę do wniosku,że trzeba mieć końskie zdrowie,aby się dostać do tych zabiegów rehabilitacyjnych.Wiadomo dlaczego: żeby jak najwięcej odsiać od nich ludzi.Tylko gdy przychodzi do podatku na opiekę zdrowotną z emerytury,to nikt z nas nie wymaga,aby takie kwestionariusze wypełniała służba zdrowia.To jest sprawiedliwość pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.

10


łosiedlowy łoś ~łosiedlowy łoś (Gość)przedwczoraj, 18:13

Czy publiczna służba zdrowia zajmuje się czymś jeszcze poza covidem?
Niedawno portal ePiotrkow zamieścił informację o zbiórce na leczenie i rehabilitację córki znanego piotrkowianom pana Tomasza, która została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód. Dlaczego trzeba żebrać o pieniądze na leczenie ofiary wypadku, a organizuje się cały system rehabilitacji dla osób, które przeszły covid? Czy to nie jest dzielenie ludzi potrzebujących pomocy medycznej na lepszy i gorszy sort? Przecież wszyscy płacą składki (pod przymusem!) na ubezpieczenie zdrowotne! A gdy potrzebują pomocy, to nagle się okazuje, że jednym się ta pomoc należy, a innym nie. Kiedy ludzie w końcu przejrzą na oczy, że na każdym kroku są oszukiwani, okradani i zwyczajnie dymani?

Cytuję:
Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych.


Wszystkie te trzy rodzaje treningów jestem w stanie wykonać samodzielnie w domu i nie potrzebny mi do tego lekarz. Czy mogę liczyć na dofinansowanie za taką umiejętność?

51


go?ć_gość ~go?ć_gość (Gość)3 dni temu, 13:38

Czyli warunkiem jest pozytywny wynik testu. A co z tymi którzy np. nie mieli testu (na początku nie tak łatwo było dostać skierowanie, kiedy dawał je Sanepid) lub mieli wynik niepewny? Sami wszędzie trąbili że 80 proc. przechodzi bezobjawowo lub lekko. Później też mówili, że łagodne przejście zakażenia nie daje gwarancji braku powikłań. No a żeby się leczyć trzeba mieć wynik pozytywny.

81


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat