ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Przedszkole Okruszek ogłasza nabór

Środa, 04 września 2019 3858
Przedszkole Okruszek ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020. Dla rodziców którzy zapiszą swoje dziecko we wrześniu- specjalna oferta, dostępna w przedszkolu.

Ładuję galerię...

Gwarantujemy dowóz, wpisowe 0 zł.

 

Prywatne Przedszkole „Okruszek”
ul. Podmiejska 17/19
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.693 783 651

 

Jesteśmy placówką działają na podstawie wpisu do rejestru Placówek Przedszkolnych dokonanego przez Kuratora Oświaty w Łodzi, co świadczy o spełnieniu przez nasze przedszkole szeregu restrykcyjnych wymagań m.in. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie żywienia zbiorowego oraz Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasze meble, wykładziny, zabawki, plac zabaw posiadają wszelkie wymagane atesty bezpieczeństwa.

Nasza placówka powstała w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 83, poz.693) w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego:

-"Entliczek" - 4-latki

-"Entliczek"-  5-latki

-"Elementarz sześciolatka".


Prywatne przedszkole Okruszek to obiekt spełniający najwyższe wymogi bezpieczeństwa i wychowania najmłodszego pokolenia. Jesteśmy pewni, że wybierając nasze przedszkole dla swoich pociech, to bardzo dobry wybór.

 

Przedszkole


W naszym przedszkolu znajdzie się miejsce dla 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat (istnieje również możliwość przyjęcia 2,5-latków). Dzieci w grupach  - 25-oosobowych będą mogły uczyć się i bawić w nowych i nowocześnie wyposażonych salach edukacyjno-zabawowych. Do swojej dyspozycji będą miały również dużą, oddzielną świetlicę, która służyć będzie za stołówkę oraz salę organizowania występów, spotkań, przedstawień i innych ważnych imprez dziecięcych.

Oferujemy dzieciom:

* wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia,
* funkcjonalne i estetyczne sale zajęć,
* nowoczesny i bezpiecznie urządzony, kolorowy plac zabaw z ogródkiem upraw prowadzonym przez dzieci,
* obszerną literaturę dla dzieci,
* nowoczesne pomoce dydaktyczne do zajęć.

Oprócz zajęć edukacyjnych przewidujemy organizację imprez okolicznościowych dla dzieci:
*Pasowanie na Przedszkolaka,
* Urodziny
* Dzień Babci i Dziadka,
* Dzień Mamy i Taty,
* Mikołajki, Gwiazdka,
* Pierwszy Dzień Wiosny i wiele innych.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach według potrzeb rodziców.

 

Misja
 

Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę możliwości i potrzeb.
Kreujemy postawy aktywne i twórczo wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
Rozbudzamy zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.
Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.
Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, jak i radzenia sobie z porażkami.
Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu przedszkolaków (imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców).
Zapewniamy kontakt z przyrodą, sztuką i techniką.
Propagujemy ekologiczne i zdrowe zasady żywienia.
Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.
Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia wychowanków. W trudnych sytuacjach zwracamy się do specjalistów.
Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.
Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.
 

Główne zadania przedszkola to:

 

budzenie ciekawości otaczającym światem przez prowokowanie pytań i dostarczanie radości z odkrywania;
tworzenie sytuacji pozwalających na poznawanie własnych możliwości dziecka i innych ludzi wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia;
organizowanie działań umożliwiających poznawanie człowieka: postrzegam, myślę, czuję, działam;
tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach;
dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami i zjawiskami, stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia;
przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
wspieranie samodzielnych działań dziecka;
kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych;
tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwienie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce;
uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami;
rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 

 

 


Zainteresował temat?

0

1


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat