ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PIT-36 za 2018 - podstawowe i pozostałe źródła przychodów, jak je rozliczyć w PIT 2019?

Piątek, 22 marca 2019 2174
Pierwszym krokiem do wykonania rocznego zeznania podatkowego powinno być zakwalifikowanie, do jakiej kategorii należą nasze przychody. Szczególną trudność może sprawiać klasyfikacja przychodów z tzw. innych źródeł. Czym się charakteryzują i na jakim formularzu należy je wykazać?

Podstawowe źródła przychodów w PIT-36 2019

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje się katalog źródeł przychodów. Ich podstawowe rodzaje wymienia art. 10 ust. 1, zaliczając do nich między innymi:

 • umowę o pracę,

 • działalność gospodarczą,

 • działalność wykonywaną osobiście, czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło,

 • stosunek służbowy,

 • emerytury i renty,

 • najem i dzierżawę,

 • zbycie nieruchomości lub rzeczy,

 • kapitały pieniężne,

 • prawa majątkowe.

Kolejne artykuły ustawy tłumaczą, jakie dokładnie przychody należy zaliczyć do powyższych kategorii. Jeśli podatnik osiągnął przychód z któregoś z wymienionych źródeł, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy, o ile specjalne przepisy go z tego nie zwolnią.

 

Czym są inne źródła przychodów w PIT-36 za 2018

Nie wszystkie uzyskiwane przez nas przychody wpisują się w wymienione w ustawie kategorie. Ciągle powstają nowe zawody, nowe sposoby na zarabianie i nabywanie korzyści majątkowych, dlatego wydzielono specjalną grupę „przychodów z innych źródeł”.  

Jeśli otrzymaliśmy pieniądze z tytułu, którego próżno szukać w katalogu podstawowych źródeł przychodów, powinniśmy zapoznać się z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wymienia dokładniejsze przykłady przychodów z innych źródeł. Oto najważniejsze z nich:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie,

 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego i wypłaty z tego konta (również na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego),

 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

 • alimenty,

 • stypendia,

 • dotacje,

 • dopłaty,

 • nagrody i inne nieodpłatne świadczenia,

 • należne przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie z zakresu wyrobu wina przez rolników wyrabiających mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku,

 • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych,

 • przychody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, z wyłączeniem produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opodatkowanych akcyzą,

 • przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,

 • działalność nierejestrowana z miesięcznymi przychodami poniżej 1050 zł.

 

Wymienione przychody są jednak tylko przykładami i zawsze może pojawić się nowe zdarzenie, nowa sytuacja, która będzie skutkować powstaniem przychodu z innych źródeł.

 

Zmiany w PIT-8C, nowa funkcja PIT-11

W niektórych przypadkach informacje o przychodach z innych źródeł otrzymujemy z zewnątrz. Do niedawna płatnicy przesyłali je na formularzu PIT-8C, który oprócz tego służył do przedstawiania dochodów z kapitałów pieniężnych czy stypendiów. Od 1 stycznia 2019 roku zmienia się przeznaczenie tego dokumentu – posłuży on wyłącznie do przekazywania informacji o przychodach z kapitałów zewnętrznych. Pozostałe funkcje PIT-8C przejmie zmodyfikowany PIT-11, który teraz zbiera dane o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (m.in. z tytułu umów o pracę, zlecenie i o dzieło), jak i przychodach z innych źródeł.

Płatnicy, którzy przekazują te informacje do urzędów skarbowych, od 2019 roku mają na to czas jedynie do końca stycznia i powinni zrobić to przez internet. Do podatników muszą wysłać je do końca lutego.

 

PIT-36 online czy PIT-37 - gdzie rozliczyć przychody z innych źródeł?

Dane z PIT-11 należy przenieść na roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37.

Osoby, które rozliczają jedynie zarobki pochodzące z PIT-11, choćby kilku różnych, wybiorą PIT-37, natomiast na druku PIT-36 online muszą rozliczyć się osoby, które samodzielnie odprowadzają zaliczki na podatek lub płacą go na koniec roku (m.in. z tytułu najmu, zarobków zagranicznych, działalności twórczej, zarobków), albo doliczają do swoich przychodów zarobki małoletnich dzieci.

Rozliczenia takiego można dokonać samodzielnie i przesłać je w formie papierowej pocztą lub złożyć osobiście w urzędzie. Można też sprawdzić rządowy system „Twój e-PIT”, który automatycznie gromadzi informacje z formularzy przesłanych przez płatników do urzędu skarbowego i pozwala wygenerować roczne rozliczenie. Na razie rozwiązanie to jest dostępne jedynie dla osób rozliczających się na PIT-37 i PIT-38, nie uwzględnia jednak większości ulg i odliczeń ani rozliczenia na PIT-36 online.

 

Kolejną z opcji jest skorzystanie ze specjalnego programu, np. PIT Pro 2018/2019, który krok po kroku informuje, co należy zrobić na kolejnych etapach rozliczenia, sprawdza błędy, a następnie umożliwia wydruk gotowej deklaracji lub wysyłkę wypełnionego dokumentu przez internet. To najszybsza i najwygodniejsza metoda, którą mogą posłużyć się nawet osoby nie do końca zaznajomione z przepisami skarbowymi.

 

>>> Rozlicz PIT za 2018 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

 

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019


Zainteresował temat?

2

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat