Odpytujemy kandydatów na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego

Tydzień Trybunalski Sobota, 13 października 2018142 12732
Jaki mają pomysł na rozwiązanie problemów komunikacji miejskiej? Kiedy, jak i za co zamierzają zmodernizować piotrkowskie ciepłownie? Jaki mają plan na rozwój budownictwa mieszkaniowego? A przede wszystkim, jak chcą zatrzymać w mieście młodych? Skoro każdy z nich chce zostać prezydentem, muszą znać odpowiedzi na te pytania.

Grzegorz Lorek, kandydat KWW Prawo i Sprawiedliwość

 

komunikacja

Komunikacja miejska to autobusy, linie, drogi i przystanki. Należy to realizować w trzech etapach:

1. Nowy tabor (elektryczne autobusy) i zintegrowane systemy elektroniczne (pasażer, autobus) oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży.

2. Autobusy pośpieszne i bus pasy.

3. Bezpłatna komunikacja dla tych, którzy zrezygnują z samochodu.

Nowoczesny tabor wyposażony w systemy elektroniczne, możliwość zakupu biletów, czy dostęp do informacji o nadjeżdżających pojazdach na przystankach i w komórce. Linie pospieszne łączące osiedla z ważnymi punktami w mieście.

 

ciepłownictwo

Jak zmodernizować ciepłownictwo? To oczywiste, trzeba je dostosować do przepisów obowiązujących w zakresie emisji. Ważny jest planowany (bo tego w Piotrkowie nie ma) rozwój sieci ciepłowniczej i jej modernizacja w preizolowane ciepłociągi (finansowanie np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, programy państwowe). Za co? Ze sprzedaży mediateki. A poważnie... Są cztery rozwiązania: z budżetu miasta, kredytu (o ile jeszcze nas stać), np. z wyemitowanych przez miasto na ten cel obligacji, z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (państwowej instytucji finansowej, która specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych), z porozumienia np. z PGE. Rozwiązanie, którego nie dopuszczam to sprzedaż. Trzeba podkreślić, że przyszłość to domy pasywne, nowoczesne piece w mieszkaniach i inne źródła wytwarzania ciepła.

 

budownictwo mieszkaniowe

Jestem za budową nowego miejskiego osiedla mieszkaniowego, a nie kamieniczki i bloczku, bo to obecnie mamy. Listę oczekujących na mieszkanie mamy jak za czasów słusznie minionych. Trzeba skorzystać z dwóch systemów budownictwa oraz wsparcia, które oferuje państwo. Myślę o programie Mieszkanie Plus i TBS oraz budowie bloków komunalnych i socjalnych.

 

Jak zatrzymać młodych w Piotrkowie?

Młodych zatrzymuje się pracą, mieszkaniem i infrastrukturą. Ważny jest także dostęp do specjalistycznej służby zdrowia, szkolnictwa na wysokim poziomie i infrastruktury sportowej (obiektów lekkoatletycznych, siłowni miejskich, ścieżki rowerowej dookoła Piotrkowa).

Przede wszystkim praca - inwestycje przy wsparciu spółek Skarbu Państwa, pomocy Łódzkiej Strefy Ekonomicznej i biznesu.

 

 

 

Marlena Wężyk-Głowacka, kandydatka KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

komunikacja

To jeden z sześciu podstawowych fundamentów mojego programu. Przez lata obecna władza nieustannie wmawia nam, że stworzenie dobrej i bezpłatnej komunikacji miejskiej nie jest w Piotrkowie możliwe, a 20-letnie autobusy są lepsze niż nowe hybrydowe. Ja mówię wyraźnie: „Będzie bezpłatna komunikacja dla wszystkich mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego bez względu na wiek”. Piotrkowianie zasługują, by nie być gorsi od mieszkańców pobliskiego Bełchatowa czy Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie mieszkańcy już dawno cieszą się bezpłatną komunikacją. Jak to wykonać? Paradoksalnie to proste. Wielu mieszkańców nie ma świadomości, że miasto dokłada do płatnej komunikacji ponad 8 mln rocznie. Tymczasem w Tomaszowie za taką kwotę miasto ma bezpłatną komunikację (wielkości miast są zbliżone). Należy przyjrzeć się funkcjonowaniu MZK, bo w finansach tego przedsiębiorstwa nie jest dobrze. Nowa komunikacja to też nowe autobusy, które dziś możemy nabyć z 85-procentową dotacją z funduszy UE. Wszystkim to się opłaca, a MZK twierdzi, że im się nie opłaci i wolą stare graty, wmawiając przy tym, że mieszkańcy tego chcą.

ciepłownictwo
Piotrkowski system ciepłowniczy wymaga poważnych zmian i nakładów. Jak podają specjaliści z Politechniki Warszawskiej, potrzebujemy nakładów rzędu nawet 100 mln zł. Proponuję przenieść nasze ciepłownictwo w XXI wiek, dokonując zmiany źródła zasilania z węgla na energię geotermalną. Dzięki temu prostemu zabiegowi jesteśmy w stanie obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza w Piotrkowie i wyeliminować niekorzystne zjawisko smogu. Ponadto, w dłuższej perspektywie możemy liczyć na obniżenie rachunków za ogrzewanie mieszkańców Piotrkowa. Docelowo z ciepła systemowego będzie mogło korzystać 80% mieszkańców miasta oraz przedsiębiorstw. Nowe inwestycje prorozwojowe będą realizowane w oparciu o fundusze europejskie i przeznaczone na ochronę środowiska. Te działania pozwolą utrzymać w rękach miejskich ciepłownictwo, w efekcie nie utracimy lokalnych, dobrych miejsc pracy. Cały program może być wykonany w oparciu o współpracę z gminami ościennymi (Moszczenica), które wykonały już odwiert i woda nadaje się do użytku na terenach zurbanizowanych. Nadmiar zasobów możemy przeznaczyć na realizację celów rekreacyjno-leczniczych na kształt pobliskiego Uniejowa.

budownictwo mieszkaniowe
Miasto musi przyjąć aktywną politykę mieszkaniową dla dobra mieszkańców. Będę wspierać zarówno mieszkalnictwo jednorodzinne, jak i wielorodzinne. Stawiam na rewitalizację, poprawę jakości mieszkalnictwa gminnego oraz pomoc infrastrukturalną dla miejskiego osadnictwa. Będę wykorzystywała wszelkie możliwości, w tym i projekty rządowe, adresowane do gmin, bez względu na to, kto sprawuje władzę centralną. Chcę zatrzymać tzw. suburbanizację, co w tym przypadku rozumiem jako wyprowadzanie się mieszkańców miasta do gmin ościennych (Witów, Poniatów itp.). Ten proces jest bardzo niekorzystny dla miasta, bo ubywa mieszkańców i dochodów budżetowych. Ponadto chcę, by na Stare Miasto i Podzamcze wrócili ludzie. To są dobrze skomunikowane tereny, które wymagają zmian, w szczególności budowy nowych parkingów, w przyszłości wielopoziomowych.

Jak zatrzymać młodych w Piotrkowie?
Młody człowiek dorasta, kończy szkołę i wyjeżdża. Wielokrotnie rozmawiałam z młodymi mieszkańcami i na pytanie, dlaczego uciekacie, odpowiadają: „Tu nic nie ma, nie ma pracy, kultury, życia. Jest stagnacja i brak perspektyw”. W ciągu ostatnich 20 lat zniknęło z miasta ponad 18 tys. ludzi, znaczna część podczas 12-letniej kadencji obecnego prezydenta. Co zaproponować, żeby młodzi nie uciekali? Oczywiście pracę – to podstawa. I nie chodzi mi o to, co proponuje młodym prezydent, czyli praca w magazynie za minimalne wynagrodzenie. Rolą prezydenta jest zapewnienie mieszkańcom nowych możliwości, dobrych perspektyw i rozwoju osobistego. Nie jest prawdą, że samorząd w sprawie rozwoju gospodarczego nic nie może. Ja stawiam na rozwój. Obniżę podatki od nieruchomości, bo te daniny to ślepa uliczka. Miasto jest bogate tylko i wyłącznie bogactwem mieszkańców. Jeżeli oni będą dobrze zarabiać, to i miasto będzie miało duży wpływ z podatku PIT. Stawiam na nowe inwestycje. Główną bolączką miasta jest brak terenów inwestycyjnych. Należy podjąć współpracę z gminami ościennymi i stworzyć specjalną strefę ekonomiczną. Gminy mają tereny, a my zainwestujemy pieniądze w budowę takiej strefy. Będziemy stawiać na przemysł i nowe technologie. Z drugiej strony proponuję wsparcie infrastrukturalne w postaci budowy Piotrkowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który w sposób szczególny będzie wspierał przedsiębiorczość, kreatywność, innowację, rękodzielnictwo, projektantów oraz start-upy. Nie boję się wyzwań, mam dokładnie rozpisany plan działania. Zmienię miasto.

 

 

Tomasz Sokalski, kandydat KWW TAK dla Piotrkowa

 

komunikacja

Oczywiście bezpłatna komunikacja miejska dla mieszkańców Piotrkowa. Już dziś z budżetu miasta spółka MZK otrzymuje dofinansowanie w wysokości 7 mln 200 tys. zł rocznie. Dodatkowo w 2018 roku Rada Miasta podjęła uchwały o dokapitalizowaniu spółki o kolejne 1 mln 500 tys zł. Prosty rachunek – 8 mln 700 tys. dopłaty w roku 2018. Koszt funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej w pobliskim Tomaszowie Mazowieckim to kwota ok. 8 mln. Liczby mówią za siebie.

Możliwość sfinansowania zmiany taboru na nowy stwarza nam nowa perspektywa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a także programy ekologiczne z Funduszy Ochrony Środowiska.

 

ciepłownictwo

Zaniedbania w zakresie modernizacji majątku ciepłowniczego to olbrzymi problem dla nowego prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Obecni włodarze, którzy administrują miastem od 12 lat, nie zrobili nic, aby poprawić stan zarówno sieci ciepłowniczej, jak i zmodernizować dwie ciepłownie miejskie. Należy przeprowadzić dokładną analizę możliwości zmiany źródła zasilania ciepłowni, m.in. na gaz ziemny, a także te z wykorzystaniem źródeł odnawialnych z uwzględnieniem geotermii. Do tej pory, pomimo wielu pytań do prezydenta dotyczących zaawansowania prac związanych z modernizacją piotrkowskich ciepłowni, nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi. 

 

budownictwo mieszkaniowe

W Piotrkowie brakuje konkretnych działań, które rozwiązałyby problem mieszkań komunalnych i socjalnych. To obowiązek gminy, aby zapewnić lokale najuboższym jej mieszkańcom. Jedynie stworzenie rzetelnej polityki mieszkaniowej oraz konsekwentne jej realizowanie może  doprowadzić do zmniejszenia listy oczekujących na mieszkanie. Budowanie mieszkań w formule TBS (którą realizuje miasto) przeznaczonych dla osób dobrze zarabiających, zupełnie nie rozwiązuje problemu mieszkaniowego dla tych, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują.

 

Jak zatrzymać młodych w Piotrkowie?

Stworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorców, dla tych, którzy już funkcjonują w naszym mieście, ale także dla tych, którzy chcieliby zainwestować i wybudować zakłady w Piotrkowie Trybunalskim to jeden z podstawowych celów jakie sobie założyłem. Tylko ściągnięcie do miasta nowych przedsiębiorców, którzy stworzą produkcyjne miejsca pracy, przez co zwiększy się podaż pracy, jej konkurencyjność, może zatrzymać młodych Piotrkowian w naszym mieście. Młodzi ludzie wyjeżdżają z Piotrkowa przede wszystkim w poszukiwaniu pracy. Dla nich to miasto wymierające, w którym ciężko zdobyć intratną pracę, ale także interesująco spędzić czas wolny. Wspólny dialog z uczelniami wyższymi, które zaproponują młodym ludziom ciekawe i perspektywiczne kierunki studiów ściśle związane z dalszym możliwym funkcjonowaniem na rynku pracy, może spowodować pozostanie młodych ludzi w Piotrkowie. Brak także specjalistycznego kształcenia branżowego dostosowanego do potrzeb rynku, a także przyszłych przedsiębiorców.

 

 

 

Krzysztof Chojniak, kandydat KWW Razem dla Piotrkowa

 

komunikacja

Podjęliśmy działania, aby uzyskać dostatecznie wysokie dofinansowanie do zakupu autobusów bezemisyjnych. Tylko wtedy może mieć to sens, gdyż trzeba pamiętać, że autobusy elektryczne są nie tylko drogie przy zakupie, ale wbrew pozorom również podczas eksploatacji (kosztowne i kłopotliwe akumulatory). Złożyliśmy w tym celu aplikację w formie porozumienia z Narodowym Centrum Badania i Rozwoju. Na pytanie czy wprowadzać darmową komunikację, należy odpowiedzieć: nie ma niczego za darmo. Można oczywiście rozważyć bezpłatną komunikację, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, kosztem, jakich innych wydatków. Sfinansowanie bezpłatnej komunikacji nie jest działaniem jednorazowym, ale działaniem regularnym każdego roku.

 

ciepłownictwo

Zlecieliśmy wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej, z której będzie wynikał sposób i zakres restrukturyzacji systemu ciepłowniczego. Pozwoli to na podjęcie decyzji czy modernizować istniejące źródła, czy dokonać ich całkowitej wymiany, korzystając z istniejących lub nowych technologii. Pod uwagę będzie brana również możliwość zastosowania źródła kogeneracyjnego tzn. produkcja ciepła i energii elektrycznej. Analiza kosztów przedsięwzięcia pozwoli ubiegać się o dofinansowanie na realizację modernizacji zarówno źródeł ciepła jak i sieci ciepłowniczej.

Źródła finansowania to: środki unijne, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Łodzi. Trzeba też liczyć się z udziałem własnym. Możliwe jest również pozyskanie środków z różnych instytucji finansowych jak np. Polski Fundusz Rozwoju. Istotne jest, aby przeprowadzić restrukturyzację w taki sposób, by odbiorcy ciepła z tego tytułu nie byli obciążani nadmiernymi opłatami. Rozwój sieci ciepłowniczej oraz wspomaganie finansowe związane z wymianą starych źródeł ciepła w niedługim czasie w sposób zdecydowany poprawi jakość powietrza w naszym mieście.

 

budownictwo mieszkaniowe

Od kilku lat na terenie Starego Miasta i Podzamcza prowadzimy rewitalizację. Jednym z jej punktów jest budowa nowych mieszkań. Za przykład podam kamienicę przy skrzyżowaniu ulic Starowarszawskiej i Jerozolimskiej. Zamieszka w niej 31 rodzin. Jeszcze w tym roku 15 rodzin zamieszka w dwóch kamienicach przy ulicy Garncarskiej 6/8. Program obejmuje także modernizację już istniejących mieszkań, jak na przykład kamienicy przy Rynku Trybunalskim 5/pl. Czarnieckiego 1. Nowe bloki wybudowaliśmy również na osiedlu 800-lecia, w których zamieszkało 60 rodzin. W projekcie na kolejne lata mam stworzenie dogodnych warunków mieszkaniowych oraz odpowiednich warunków dla inwestycji prywatnych. Realizować to będę poprzez: budowę kamienic np.: ul. Starowarszawska 9, 11, 13, 15 (mieszkania komunalne), budowę kamienic ul. Garncarska 14, 16 (komunalne), budowę bloków TBS. Sukcesywnie przygotowujemy także tereny pod budownictwo jednorodzinne. Są to bardzo konkretne działania systematycznie realizowane i będą kontynuowane.


Jak zatrzymać młodych w Piotrkowie?

Młodym ludziom należy zapewnić dobre warunki dla życia i zakładania rodziny. Realizujemy to przez program Młode Stare Miasto, czyli budowę mieszkań dla młodych rodzin z dziećmi. Równocześnie dbamy o wyrównanie szans edukacyjnych. Tutaj kluczową rolę odegra mediateka, ale także rozwój placówek oświatowych z ofertą dostosowaną do potrzeb rynku pracy. Wielką zawodową szansą dla młodych ludzi będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powstaje przy firmie Haering. Instytucja będzie wdrażać najnowocześniejsze technologie, a na pracę w niej będą mogły liczyć osoby z wyższym wykształceniem na kierunkach głównie technicznych. Zgodnie z zamysłami twórców Centrum w przyszłości może stać się wyższą uczelnią techniczną, co będzie nowym bodźcem do związania swojej przyszłości z Piotrkowem. Na terenie miasta funkcjonuje wiele nowoczesnych firm produkcyjnych. Już teraz w samej produkcji jest około 7 tys. miejsc pracy. Naszym głównym celem jest kompleksowy rozwój Piotrkowa – miasta zapewniającego mieszkańcom możliwości rozwoju we wszystkich dziedzinach życia.

 

 

 

 

Przypominamy, że kandydatów na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego jest pięcioro, a nie czworo. Niestety Krzysztof Kozłowski (kandydat KWW Solidarny Piotrków) nie udzielił odpowiedzi na nasze pytania.

 


Zainteresował temat?

4

6


Komentarze (142)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

mocny głos ~mocny głos (Gość)18.10.2018 12:46

Chojniak - to najlepszy prezydent i kandydat na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego.

03


Jeszcze tu kiedyś powrócę ~Jeszcze tu kiedyś powrócę (Gość)18.10.2018 11:44

Krzysiek Chojniak musi odejść z racji swojej niewiedzy na temat zarządzania miastem!!!

40


gość ~gość (Gość)13.10.2018 19:08

Czemu ludzia mydlicie oczy zapomnieliscie o jednym komunikacja darmowa wykonuje dziennie 100 kursów Tomaszów i Bełchatów a płatna w Piotrkowie ponad 600 taka to różnica zapraszam do Bełchatowa na przejazd tymi darmowymi autobusami zgoda nowe ładne i nic poza tym na niektórych liniach są trzy kursy rano w południe i na wieczór

117


manolo ~manolo (Gość)15.10.2018 10:28

Hasłem wyborczym Pana Chojaniaka powinno być : stagnacja albo apatia! Z tym mi się kojarzą jego rządy. Wystarczy popatrzeć na inne miasta w pobliżu żeby zobaczyć jak słabo wygląda ten nasz Piotrkow. Czas zakończyć rządy tej ekipy!

202


solidarny ~solidarny (Gość)15.10.2018 00:34

Tylko solidarnypiotrkow.pl i Krzysztof Kozłowski na prezydenta!!!

411


gość ~gość (Gość)13.10.2018 09:51

Jak ty chcesz robić coś, na co nie zostało jeszcze zbadane. Geotermia jest dobra, owszem, ale jeśli woda ma określoną temperaturę. W Piotrkowie nikt nie ma pojęcia, jaka jest temperatura, więc takie badanie, że zrobi coś z geotermią to czyste kłamstwo, co jest normalne dla kogoś, kto startuje z list PO/Nowoczesna.

106


ziwz ~ziwz (Gość)16.10.2018 07:58

14


gratulujemy ~gratulujemy (Gość)13.10.2018 11:53

42 "sukcesy" Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej: ) Afera taśmowa
2) Afera hazardowa
3) Afera wyciągowa
4) Afera stadionowa
5) Afera autostradowa
6) Afera stoczniowa
7) Afera AmberGold
8) Afera Elewarru
9) Afera z informatyzacją MSW
10) Afera z budową gazoportu w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Kataru
11) Afera z budową elektrowni atomowej (od 5 lat trwa "wybieranie" jej lokalizacji, a kasa dla zarządów specjalnych spółek leci)
12) Afera z opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych
13) Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł)
14) Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn
15) Rozrost biurokracji (sto tysięcy nowych etatów)
16) Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do blisko 1 bln zł)
17) Podniesienie VAT-u na wszystko
18) Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców
19) Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych
20) Podniesienie akcyzy na paliwo
21) Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa)
22) Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego
23) Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej
24) Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!)
25) Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego
26) Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego
27) Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego
28) Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO
29) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej
30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń
31) Przyjęcie ustawy o "bratniej pomocy" (tzw. ustawa 1066)
32) Spuszczenie w sejmowym klozecie kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi
33) Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 - 2013
34) Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych
35) Doprowadzenie do tragicznego stanu publicznej służby zdrowia (czekanie po kilka lat na wizytę u lekarza specjalisty)
36) Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie)
37) Blisko 3-letni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego
38) Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej
39) Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów);
40) Ograniczenie potencjału militarnego
41) Brak przemyślanej i suwerennej polityki zagranicznej
42) Wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo (tysiące stanowisk opłacanych z publicznej kasy dla platformianych kolesi)
Gratulujemy stanu mózgownicy, jeśli chcecie głosować na tych ludzi!

2117


Prawdziwy Polak ~Prawdziwy Polak (Gość)15.10.2018 12:34

Tylko PiS , konferencje w kościołach , zbawienie i worki pinindzy, tylko oni z czarnymi są w stanie wprowadzić prawdziwą Polskę w Piotrkowie Trybunalskim - https://natemat.pl/251909,wybory-samorzadowe-2018-malgorzata-wasserman-w-kosciele

66


a.b. ~a.b. (Gość)15.10.2018 21:18

Ble,ble,ble .Każdy mieszkaniec Piotrkowa będzie zdrowy,bogaty ,szczęśliwy .

20


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat