ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Liceum Sztuk Plastycznych Villa Arte

Środa, 04 września 2019 2674
Liceum Sztuk Plastycznych Villa Arte rozpoczyna swoją działalność. W nowo otwartej placówce młodzi adepci zdobywać będą wykształcenie zarówno artystyczne jak i ogólne.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży oraz ich rodziców i organizujemy szkołę, która rozszerza i uzupełnia dotychczasową ofertę edukacyjną miasta.
Budynek szkoły znajduje się w bardzo dogodnym komunikacyjnie położeniu. Mieści się w ścisłym centrum miasta, w Alejach 3 Maja 7 w zmodernizowanym i zaadaptowanym do najnowszych wymagań edukacyjnych budynku.
W pobliżu Liceum Sztuk Plastycznych znajdzie się więc wiele podmiotów, które dadzą szkole możliwość rozwijania współpracy z instytucjami i placówkami kultury naszego miasta. Pozwolą na wykorzystanie, na potrzeby młodzieży bazy (infrastrukturysportowej, naukowej) między innymi są to: Miejski Ośrodek Kultury, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Muzeum Okręgowe, Archiwum Państwowe, Galeria Sztuki, Centrum Idei ku Demokracji, Mediateka, Miejska Biblioteka Publiczna, hala OSiR, basen, a także park miejski oraz zabytkowa część miasta – Rynek Trybunalski oraz cała zabytkowa część miasta.


Wychowankowie i absolwenci naszej szkoły otrzymają poszukiwane na rynku pracy uprawnienia zawodowe - plastyka. Uzyskają maturę. Zakładamy, iż będą dysponować nowoczesną wiedzą i umiejętnościami, co umożliwi podejmowanie studiów na tak atrakcyjnych kierunkach jak: malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika ubiór, fotografia, architektura wnętrz i scenografia, wzornictwo przemysłowe, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej, edukacja artystyczna, zarządzanie kulturą wizualną, intermedia i komunikacja multimedialna i wiele innych.

 

Proponujemy:
•Naukę w zakresie przedmiotów artystycznych takich jak: historia sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie graficzne, aranżacja wnętrz, podstawy fotografii i filmu, formy użytkowe (projektowanie ubioru), aranżacja przestrzeni wystawienniczej.
•Korzystanie z nowoczesnych pracowni, przystosowanych do zajęć z przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęć artystycznych
•Przygotowanie do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych.
•Rozwijanie talentu plastycznego w ramach zindywidualizowanej i spersonalizowanej artystycznie edukacji.
•Warsztaty artystyczne i wycieczki studyjne do uczelni artystycznych w Polsce i za granicą
•Atrakcyjne wyjazdy na coroczne, tygodniowe plenery malarsko-rysunkowo-fotograficzne szkolne i ogólnopolskie.
•Promowanie młodych talentów.
•Projektowanie artystycznej kariery zawodowej naszych absolwentów.

 

Zapewniamy:
•Wysoki poziom nauczania przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych.
•Ciekawe i nowe kierunki kształcenia dostosowane do współczesnych potrzeb europejskiego rynku pracy.
•Spotkania z wybitnymi twórcami kultury wysokiej i ambitnej sztuki.
•Naukę i wychowanie pod opieką artystów plastyków, doświadczonych pedagogów.
•Gruntowne przygotowanie do egzaminu dyplomowego i uzyskanie kwalifikacji zawodowych plastyka.
•Przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych.
•Wszystkie zajęcia artystyczne w profesjonalnie wyposażonych, specjalistycznych pracowniach malarstwa i rysunku, rzeźby, studia oraz laboratorium fotografii i filmu, grafiki komputerowej, projektowania graficznego, aranżacji przestrzeni, historii sztuki.


•Wszystkie pracownie wyposażone w projektory multimedialne z dostępem do Internetu oraz specjalistyczne księgozbiory podręczne, pracownie wyposażonych w monitory interaktywne.
•Profesjonalną pomoc dla uczniów w przygotowywaniu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Szkolnej Galerii oraz innych miejscach zlokalizowanych w przestrzeni miasta.
•Kawiarenkę szkolną, w której będzie można zjeść przygotowane na miejscu posiłki.
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

 

Proponujemy absolwentom gimnazjum i absolwentom ośmioklasowej szkoły podstawowej atrakcyjne specjalności:
•ARANŻACJA PRZESTRZENI
•FORMY UŻYTKOWE
•TECHNIKI GRAFICZNE
•FOTOGRAFIA I FILM

 

W ramach każdej z nich uczeń ma do wyboru wiele specjalizacji.
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych otrzymuje tytuł plastyka, dający poszukiwane w Polsce i za granicą uprawnienia zawodowe oraz zdaje egzamin maturalny.

 

Szkoła będzie zabiegała o bliskie kontakty w wybitnymi artystami i uczonymi.
Nauka w naszej szkole umożliwia zdanie matury i przygotowuje do studiów akademickich. Pozwala także na podjęcie pracy w zawodzie plastyka lub otworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
w zakresie zdobytego zawodu.

 


Zainteresował temat?

3

1


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat