Kolejne wyróżnienie dla Czarnocina

Region Piątek, 24 maja 20190 2224
W tegorocznej jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu wójt gminy Czarnocin Roman Miksa otrzymał nominacją w kategorii „wójt 30-lecia wolności RP”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymała również sama gmina.

Panie Wójcie, to kolejne wyróżnienie dla gminy Czarnocin, tym razem również i dla Pana.

To dla mnie ogromna satysfakcja i radość, że nasze działania są dostrzegane nie tylko lokalnie, ale też w skali ogólnopolskiej. Przez ostatnie cztery lata sporo udało nam się zrobić. Główny nacisk został położony na poprawę infrastruktury drogowej, budowę sieci kanalizacyjnej, rozbudowę sieci wodociągowej oraz zakup sprzętu dla gospodarki komunalnej. W minionej kadencji zmodernizowaliśmy również Ośrodek Zdrowia, co pozwoliło na zwiększenie zakresu usług. Poza tym wybudowaliśmy targowisko gminne i rozpoczęliśmy potężną inwestycję rozbudowy Gminnego Przedszkola w Czarnocinie. Jednym z moich priorytetów było również wyremontowanie lub - tak jak w sołectwie Budy Szynczyckie - wybudowanie świetlic, które dziś służą mieszkańcom. Wszystkie inwestycje, które udało się zrealizować w minionej kadencji to kwota około 16 mln zł.


W jaki sposób udało się wygospodarować w budżecie tak duże środki na inwestycje?

Dobre pytanie. Na ten sukces złożyło się wiele czynników, jest to zasługa wielu osób. Przez 4 lata budżet naszej gminy wzrósł o prawie 100%, a to pozwoliło na realizację tak wielu zadań. Wzrost budżetu to wynik m.in. prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej, zwiększenia pozyskiwania środków zewnętrznych, przejęcia od firmy zewnętrznej gminnych wodociągów, wprowadzenia funduszu sołeckiego, efektywnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i powiatem piotrkowskim. To, co jednak chciałbym podkreślić szczególnie, to praca i wysiłek wielu osób. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (na czele z sekretarz Honoratą Krajewską i skarbnikiem Krystyną Lula) wszystkim radnym i sołtysom byłej i obecnej kadencji, druhom strażakom, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, członkom wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy i bez wyjątku wszystkim mieszkańcom. Bez wspólnej pracy tych wszystkich ludzi nie byłoby takich owoców i nie byłoby również tej nominacji. To jest nagroda dla wszystkich mieszkańców.


Jak to wyróżnienie wpłynie na dalszą pracę w samorządzie, bo przecież jesteśmy dopiero na progu nowej kadencji?

Jest jeszcze wiele do zrobienia i do nadrobienia w wielu dziedzinach i z taką świadomością pracujemy wspólnie z Radą Gminy, dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Na pewno ta kadencja to zakończenie budowy przedszkola, konieczne inwestycje drogowe, rozbudowa kanalizacji oraz zrealizowanie wykonanego już projektu budowy Gminnego Centrum Kultury. W tej kadencji chcemy również inwestować w aktywizację społeczną poprzez utworzenie Klubu Seniora i Koła Emerytów, wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz rozwój zdrowego trybu życia poprzez budowę nowych obiektów sportowych i oczywiście szeroko rozumianej kultury. W tym ostatnim zakresie w ostaniach latach mocno rozwinęły się nasze zespoły ludowe Koraliki i Ludowa Biesiada, orkiestra dęta oraz nowy zespól 30 Plus. Nasz kalendarz wydarzeń kulturalnych jest bardzo bogaty. Odnosząc się do nominacji do nagrody, zarówno gminy, jak i mojej osobistej, jest to dodatkowa motywacja, by jeszcze ciężej pracować na rzecz naszych mieszkańców.


Pozostaje Nam pogratulować tej nominacji i życzyć, by w kolejnych latach udało się zrealizować wiele projektów służących mieszkańcom gminy.

Bardzo dziękuję za gratulacje i dziękuję również redakcji „Tygodnia Trybunalskiego” za współpracę, która przyczynia się do promocji naszej gminy. Jednak jeszcze raz pragnę pogratulować i podziękować wszystkim mieszkańcom za wsparcie i współpracę, bo to jest nagroda właśnie dla mieszkańców mojej wspaniałej gminy Czarnocin.


Zainteresował temat?

3

0


Komentarze (0)

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat