Kadencja pełna wyzwań - rozmowa ze starostą piotrkowskim

Powiat PiotrkowskiRegion Czwartek, 03 grudnia 202024 2717
- To były dla 2 lata w służbie mieszkańcom ziemi piotrkowskiej - mówi starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak w rozmowie podsumowującej trwającą obecnie kadencję.

 

Jak z perspektywy dwóch ostatnich lat spojrzałby pan na swoją pracę na stanowisku starosty powiatu piotrkowskiego?

Był to okres pełen inspirujących, ale także trudnych wyzwań i niełatwych decyzji. Cieszę się, że dużą część moich planów udało się wcielić w życie, także dzięki środkom zewnętrznym, jakie powiat piotrkowski pozyskał w łącznej kwocie wynoszącej ponad 32 mln zł, mimo szczególnie niesprzyjających ostatnich miesięcy, które upływają pod znakiem epidemii koronawirusa. Podczas pierwszych dwóch lat kadencji udało się wdrożyć cały wachlarz inwestycji społecznych, drogowych, edukacyjnych i tych związanych z przedsiębiorczością. Powiat piotrkowski dzięki tym wszystkim czynnikom znalazł się na 9. miejscu w Rankingu Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za całokształt działalności samorządowej prowadzonej w 2019 r. To wszystko oczywiście nie byłoby możliwe bez mieszkańców ziemi piotrkowskiej, bez wsparcia Rady i Zarządu Powiatu Piotrkowskiego oraz wszystkich osób, z którymi mam przyjemność współpracować. To były dwa lata w służbie mieszkańcom ziemi piotrkowskiej. Przed nami kolejne lata pracy. Mam wiele planów, które będę starał się realizować i być zawsze blisko ludzkich spraw, bo to one były, są i będą dla mnie priorytetem.

 

Jakie zatem działania społeczne może pan wskazać, jako te najważniejsze?

Celem inicjatyw podejmowanych przeze mnie jako starostę jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców ziemi piotrkowskiej. Dlatego bardzo się cieszę, że realizowany jest projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych”. Celem tego działania jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych oraz poprawa usług instytucji publicznych. Na terenie powiatu świadczone są dzięki temu usługi opiekuńcze, prowadzone jest doradztwo specjalistyczne, powstały świetlice środowiskowe i podwórkowe, klub seniora, czy mieszkania wspomagane. Ważną częścią projektu jest także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Pieniądze, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej na ten cel w kwocie niemalże 6 mln zł pożytkowane są więc w słusznej sprawie, ponieważ służą naszym mieszkańcom, głównie tym najbardziej potrzebującym, którym grozi wykluczenie społeczne, seniorom oraz osobom niepełnosprawnym.

  

Mówiąc o sprawach najbliższych człowiekowi, nie sposób nie poruszyć kwestii dotyczącej panującej epidemii koronawirusa…

Zgadza się, ponieważ znacząco wpłynęła ona na życie nas wszystkich, zmieniając obraz otaczającej nas rzeczywistości, dotąd nam nie znanej. Jako samorząd, stanęliśmy przed dużym wyzwaniem. Z jednej strony realizujemy nasze plany i zamierzenia związane z rozwojem ziemi piotrkowskiej, a z drugiej strony nie możemy zapominać o tych, którzy nagle znaleźli się w potrzebie, ponieważ zagrożone było ich zdrowie, a nawet życie. Na wydatki związane z COVID - 19 przeznaczyliśmy już prawie 0,5 mln zł. Część tych pieniędzy została przeznaczona na zakup środków ochronnych, takich jak na przykład maseczki i przyłbice, płyny do dezynfekcji, czy kombinezony, które zostały rozdysponowane m.in. do organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, placówek edukacyjnych, domów pomocy społecznej, placówek zdrowotnych, ochotniczych straż pożarnych i wielu innych instytucji prywatnych i publicznych wspierających w tych trudnych czasach nas wszystkich. Ponadto, uruchomiony został mobilny zespół wymazowy, który w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Piotrkowie Trybunalskim był kierowany do osób objętych kwarantanną oraz obcokrajowców podejmujących prace sezonowe w rolnictwie. Dzięki tej inicjatywie testy na obecność koronawirusa wykonano wśród personelu oraz pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu powiatu, funkcjonariuszy policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, czy personelu medycznego z Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Od początku działalności zespół zrealizował ponad 1300 pobrań. Dodatkowo od czerwca do września br. na terenie byłego Dworca PKS działał wymazowy Punkt drive - thru, w którym obsługę zapewniał personel Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, zaś za tzw. „porządek organizacyjny” odpowiadali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Z usług punktu skorzystało prawie 1700 osób.

 

W jaki sposób czas epidemii wpływa na tempo rozwoju powiatu?

Mimo epidemii, funkcjonujemy w bardzo szybko rozwijającej się rzeczywistości. Bez rozwoju i inwestycji nie można mówić o sprawnym samorządzie, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Epidemia wpłynęła na działalność każdej z podlegających pod powiat jednostek. Należało zmienić system pracy, priorytety, tak aby uchronić ludzkie zdrowie. Jednakże w dalszym ciągu pracownicy realizują swoje zadania, wydają decyzje administracyjne związane m.in. z obszarami komunikacji, geodezji, budownictwa, czy rolnictwa, tak aby mieszkańcy, dla których nasza instytucja została powołana, byli usatysfakcjonowani. Jedną z naszych instytucji, dla której czas epidemii stał się dużym wyzwaniem jest Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Mimo bardzo wielu trudności, placówka nadal funkcjonuje i cieszy fakt, że w ostatnim czasie przyszedł w niej na świat 700. noworodek urodzony w 2020 r. Tak więc, mimo wszelkiego rodzaju przeszkód wszyscy staramy się iść na przód i realizować plany. Ja, jeszcze na początku swojej kadencji, odbyłem mnóstwo spotkań z włodarzami gmin i z samymi mieszkańcami. Te rozmowy utwierdziły mnie jednoznacznie w przekonaniu, że to o czym mówiłem jeszcze podczas kampanii wyborczej na radnego powiatu piotrkowskiego, a mianowicie o potrzebie modernizacji dróg, będzie jednym z priorytetów, który trzeba wcielić w życie. Dlatego też, inwestycje drogowe są dla mnie istotnym elementem rozwoju ziemi piotrkowskiej. Dzięki dobrej współpracy powiatu z samorządami, przez okres ostatnich dwóch lat modernizację i budowę dróg powiatowych oraz chodników prowadzono praktycznie na obszarze całego powiatu. Przeznaczono na ten cel ponad 11 mln zł pozyskanych ze środków zewnętrznych. Dzięki temu, mieszkańcy regionu oraz jej goście dostali do dyspozycji 42 km nowych dróg i chodników w ramach 48 zadań inwestycyjnych, które już zostały wykonane. Zdaję sobie sprawę, że potrzeby są większe. Natomiast mogę zapewnić, że tempo inwestycyjne powiatu jest duże, o czym świadczy chociażby ostatnio rozpoczęta przebudowa kolejnej drogi powiatowej na odcinku Srock – Podolin – Biskupia Wola o długości niemalże 5 km. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

 

Czyli inwestycje i jeszcze raz inwestycje?

Oprócz inwestycji drogowych, o których wspomniałem powyżej, bardzo ważną, jak nie jedną z kluczowych realizacji, będzie budowa nowoczesnego i funkcjonalnego Powiatowego Centrum Przesiadkowego Piotrków Trybunalski. W tym momencie mamy już pozyskaną nieruchomość oraz dokumentację projektową. I etap inwestycji zakładający powstanie węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej oraz wiat przystankowych dla przyjazdu i odjazdu autobusów rozpocznie się w 2021 r. Warto podkreślić, że zostanie również uruchomiony nowoczesny system informacyjny, który będzie do dyspozycji podróżnych. Wspólnie z władzami miasta Piotrkowa Trybunalskiego zależy nam na odciążeniu ruchu drogowego na ulicy Grota – Roweckiego, co znacznie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Co się będzie działo z tym terenem byłego Dworca PKS podczas realizacji inwestycji?

Na czas budowy na parkingu dworca zaplanowano dworzec, dzięki któremu nie nastąpi przerwa w świadczeniu usług transportowych. Chce jeszcze wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja, która realizowana będzie z myślą o mieszkańcach i gościach ziemi piotrkowskiej, którzy na co dzień licznie korzystają z publicznego transportu zbiorowego, ale nie należy zapominać także o tym, że dzięki tej inwestycji zasadniczo zmieni się również krajobraz architektoniczny miejsca, na którym teraz znajduje się były Dworzec PKS.

 

Powyższy projekt inwestycyjny wydaje się być wyrazem przedsiębiorczości i długofalowego spojrzenia na przyszły rozwój powiatu.

Jako starosta, staram się wykazywać inicjatywą i skutecznością podczas wykonywania swojej pracy. Przedsiębiorczość stała się nieodłącznym elementem współcześnie działającej gospodarki. To ona nadaje jej rytm i kierunki rozwoju. Dlatego też, nie można zapominać
o ludziach, którzy tą przedsiębiorczość mają we krwi. Nie sposób nie wspomnieć tutaj o firmie Kandy znajdujacej się na terenie gminy Łęki Szlacheckie, posiadającej ponad 30 – letnie doświadczenie w przetwórstwie owoców. Jest to firma lokalna, która dzięki zaangażowaniu właścicieli i pracowników funkcjonuje także na rynkach zagranicznych i jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród. Ponadto, na terenie ziemi piotrkowskiej funkcjonuje także wielu innych przedsiębiorców, którzy specjalizują się w przeróżnych dziedzinach. Uważam, że należy ich wspierać. Dlatego też, zdecydowałem się na realizację inicjatyw mających na celu promocję i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji naszych przedsiębiorstw. Powiat piotrkowski pozyskał na ten cel środki unijne w wysokości ponad 1,5 mln zł, gdzie wartość całkowita projektu wynosi ponad 2 mln zł. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich przedsiębiorstw
z regionu piotrkowskiego oraz zwiększenie jego międzynarodowej rangi. To jeden z wielu projektów ukierunkowanych na przedsiębiorców. Tutaj skupiamy się na handlu zagranicznym. Nie możemy jednak w tym wszystkim zapominać o podtrzymywaniu naszej lokalnej bogatej tradycji mającej naprawdę dużą wartość.

 

Jakie priorytety wyznaczył Pan sobie na kolejną część kadencji na stanowisku starosty?

To będzie kontynuacja inwestycji już rozpoczętych, o których mówiłem. Będziemy m.in. nadal inwestować w infrastrukturę drogową oraz rozwój przedsiębiorczości. Kontynuowane będą wszelkie projekty społeczne i, jak tylko pozwolą na to możliwości, będziemy w dalszym ciągu pozyskiwać środki zewnętrzne, tak abyśmy mogli kompleksowo rozwijać potencjał, jaki nasz powiat niewątpliwie posiada. Chcę, aby mieszkańcy ziemi piotrkowskiej byli dumni ze swojej małej ojczyzny. Praca na ich rzecz to służba i jako starosta będę ją w dalszym ciągu wypełniał najlepiej, jak potrafię.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 


Zainteresował temat?

1

6


Komentarze (24)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

ASW ~ASW (Gość)03.12.2020 15:07

A czy może ktoś wie jak się zakończyła sprawa potrącenia przez Pana starostę motocyklisty??????? bo jakoś cisza nastała w temacie...

40


gość_tak nie może być ~gość_tak nie może być (Gość)03.12.2020 12:47

Żart i kpina. Szpital na Roosevelta nie jest budżetówką tylko jakimś śmiesznym tworem ale organ zarządzający to juz starostwo. To czemu personel szpitala 13 nie ma? Czemu lekarze mają płacone za dyżury a inny personel nie? Czemu lekarze mają święta do odbioru a inni nie?? Czemu kadry zasłaniają się regulaminem jak prawo mówi inaczej??? Tam jest potrzebna prawdziwa reorganizacja biur i zwolnienie kilku osób, których trzeba zastąpić ludźmi którym się chce pracować. Dlaczego pacjenci szpitala są wożeni po całym województwie na ct czy rm jak na rakowskiej jest to powiat z wojewodą nie może się dogadać by ten narzucił Panu konieczce pełną diagnostykę dla pacjentów PCMID i to nie płatne przez PCMID tylko z nfz. Tu chodzi o nasze kobiety i dzieci. A zadzieranie nosa przez lekarzy, polityków i innych skończy się przysłowiowym kamieniem.

30


gość_ewa ~gość_ewa (Gość)03.12.2020 14:13

I jeszcze jeden sukces. Życiowy. W tej kadencji ochajtał się

11


gość_klub ~gość_klub (Gość)03.12.2020 20:20

Super Piotr,dobra robota.

10


gość_hawe ~gość_hawe (Gość)03.12.2020 18:03

No i zwolnił Panią Dyr ellize ze szpitala a zatrudnił profesora

10


:) ~:) (Gość)03.12.2020 13:25

Panie, jak żeś Pan to zrobił? Kiedy?

20


nnn. ~nnn. (Gość)03.12.2020 08:28

Tak zasługi Pana Starosty dla powiatu piotrkowskiego są niesamowite. Nie napisano wszakże jaki jest stan finansów powiatu na dzień dzisiejszy ,ale "sztandarowe" poczynania na lata następne już. Wszak wydaje mi się jednak, że na miodzie tak bardzo opierać się nie można ale....jak starosta tak twierdzi. Moim skromnym zdaniem rolniczy powiat piotrkowski niech zostanie rolniczym. Ale rolnik w piotrkowskim powiecie nie musi być biedny i w tym kierunku należy iść. Panie Starostwo jeszcze nie czas na przypisywanie sobie zasług szczególnych....

100


gość_maria ~gość_maria (Gość)03.12.2020 10:24

Zdrowia i sił Panie Starosto. Szacunek, ale zapewne wszystkim się nie dogodzi. Dlatego doświadczy pan tutaj jadu i hejtu, ale cóż takie mamy społeczeństwo, do tego pan w opozycji do pis to doskoczą. Ale szczerze nuech pan się nie zniechęca

13


gość_kamas ~gość_kamas (Gość)03.12.2020 11:39

Tak trzymać

14


tm f fg ~tm f fg (Gość)03.12.2020 11:16

Bareja wiecznie żywy. Zaraz się okaże, że żyjemy w krainie mlekiem i miodem płynącej.

60


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat