Jakie inwestycje w budżecie gminy Wola Krzysztoporska 2020?

ePiotrkowRegion Czwartek, 09 stycznia 20200 3365
Inwestycje za ponad 9 milionów, ogromne nakłady na oświatę, ale też lokalne działania proekologiczne – to podstawy budżetu 2020 dla gminy Wola Krzysztoporska, który wójt Roman Drozdek określił jako spokojny, bezpieczny i co ważne bez deficytu. Rada Gminy uchwaliła go jednogłośnie 19 grudnia 2019 r. Na co przeznaczono najwięcej pieniędzy? Jakie inwestycje przed gminą?

To będzie budżet kontynuacji, bo trzeba zamknąć duże inwestycje rozpoczęte w 2019 r., jak chociażby rewaloryzację parku w Woli Krzysztoporskiej, budynki komunalne czy drogi. Ale w gminie będą też nowe wyzwania – przebudowa domów ludowych w Woli Krzysztoporskiej i Oprzężowie, kolejne kompleksy sportowo-rekreacyjne (siłownie i place zabaw), koncepcja skanalizowania północnej części gminy.

 

Ale na początek kilka podstawowych liczb. Planowane dochody i wydatki wyniosą w tym roku 65 mln 612 tys. 934,60 zł (nie ma deficytu).

Dochody własne (czyli te pochodzące z podatków) stanowić będą ok. 43%. W dochodach ogółem podatek rolny osób prawnych i fizycznych stanowi 1 mln 157 tys. zł, tj. 1,76%, a w dochodach własnych jego udział wynosi 4,10%. Znacznie więcej przynosi podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych. Oszacowano na kwotę 10 mln 369 tys. zł. Z kolei podatek od środków transportowych oszacowano na 295 tys. zł , podatek od czynności cywilno-prawnych i opłaty skarbowej – 360 tys. zł. Z kolei szacunkowa kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wg przekazanej informacji przez ministra finansów na rok 2020 wynosi 9 mln 19 tys. 623 zł.

Pozostałe dochody to dotacje i subwencje.

 

Z zaplanowanych na rok 2020 wydatków kwotę 56 mln 403 tys. 586 zł (85,96%) stanowią wydatki bieżące. Olbrzymią ich część stanowią wydatki związane z oświatą. W 2020 r. na oświatę i wychowanie gmina przeznaczy 20 mln 971 tys. 790 zł, tj. 31,96% wielkości budżetu, a planowana subwencja oświatowa zapewniana przez państwo wynosi zaledwie 12 mln 55 tys. 336 zł (plus dofinansowanie przedszkoli 381 tys. 616 zł). Pozostałą kwotę ponad 8,5 mln (w tym koszt m.in. dowożenia uczniów) gmina będzie musiała dołożyć z własnego budżetu.

 

Jeśli chodzi o wydatki, to zakłada się też spłatę ponad 3 mln kredytów i pożyczek, by stan zadłużenia na koniec roku wyniósł niecałe 13 mln.

 

Ważnym nowym elementem budżetu gminy są wydatki zaplanowane na działania proekologiczne. Około 300 tys. zł gmina chce wstępnie przeznaczyć na program dopłat do wymiany starych pieców węglowych (wkrótce opracowywany będzie regulamin i warunki dopłat) i około 60 tys. zł na odbiór zużytych folii od rolników.

 

Ale najbardziej interesujące dla mieszkańców są chyba wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na inwestycje. A w 2020 zaplanowano na nie wydać 9 mln 209 tys. 348 zł, tj. nieco ponad 14,04% budżetu.

 

W sumie zadań jest na razie kilkanaście, a te najważniejsze inwestycje i ich szacowany koszt to:

1. Budowa gminnych budynków mieszkalnych w miejscowości Wola Krzysztoporska 2 mln 232 tys. zł

2. Rewaloryzacja parku w Woli Krzysztoporskiej – 1 mln 557 tys. 348 zł

3. Przebudowa Domu Ludowego w Woli Krzysztoporskiej – 1 mln 290 tys. zł

4. Przebudowa Domu Ludowego w Oprzężowie – 950 tys. zł

5. Przebudowa drogi gminnej (ul. bez nazwy) w miejscowości Wola Krzysztoporska – 965 tys. zł

6. Budowa drogi gminnej nr 110490E (projektowana) w Woli Krzysztoporskiej – 770 tys. zł

7. Budowa placów zabaw (w miarę uzyskanych dofinansowań i środków własnych – Poraj, Piekarki, Piekary, Stradzew) – 350 tys. zł

8. Budowa obwodów oświetlenia ulicznego – 300 tys. zł

9. Zakup samochodu dla OSP Krzyżanów – 200 tys. zł

10. Budowa kanalizacji dla północnej części gminy (projekt oczyszczalni) – 150 tys. zł

11. Budowa parkingu w miejscowości Bujny – 30 tys. zł

12. Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach – 60 tys. zł

13. Budowa stacji uzdatniania wody w Parzniewicach – 40 tys. zł

14. Modernizacja ujęcia wody w Gomulinie (obudowa studni) – 100 tys. zł

15. Zakup dmuchawy na ujęcie wody w Gomulinie – 25 tys. zł

16. Budowa drogi w miejscowości Kacprów (dokumentacja) – 40 tys. zł

17. Budowa drogi w miejscowości Wygoda (dokumentacja) – 40 tys. zł

18. Zakup działek – 100 tys. zł

19. Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska 10 tys. zł.

 

 

 

 

(materiały: Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej) 


Zainteresował temat?

6

9


Komentarze (0)

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat