ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jak zachować się, aby otrzymać jak najwyższe odszkodowanie?

Wtorek, 23 kwietnia 2019 2403
Wypadki i kolizje na drogach to codzienność kierowców. Chwila nieuwagi i stłuczkę mamy gotową. Ważnym jest jednak nasze zachowanie i zadbanie o wszelkie formalności już po kolizji, które ma duży wpływ na wysokość naszego odszkodowania.

Jeśli jesteśmy stroną poszkodowaną w wypadku, kolizja nie była z naszej winy to bardzo ważne abyśmy wezwali na miejsce zdarzenia policję lub sporządzili oświadczenie sprawcy, co pozwoli nam sprawnie zgłosić szkodę w zakładzie ubezpieczeń sprawcy. Warto pobrać taki druk i mieć go w aucie na wszelki wypadek. Wzór można pobrać tutaj: Oświadczenie sprawcy OC

 

Na tym etapie warto wykonać kilka zdjęć uszkodzonej naszego aucie jak i pojazdu sprawcy.

 

W ciągu kilku dni zapewne pojawi się rzeczoznawca, dokona oględzin naszego pojazdu i sporządzi kosztorys naprawy naszego samochodu. Jeśli w tymże dokumencie nie są zawarte wszystkie uszkodzenia lub podejrzewamy, że zniszczeniu mogły ulec podzespoły, które są widoczne po zdjęciu elementów karoserii, należy zgłosić ponowne oględziny auta w celu weryfikacji naszych przypuszczeń.

 

Wielu kierowców po zapoznaniu się z kosztorysem naprawy swojego auta, dochodzi do wniosku, że kwota zaproponowana przez zakład ubezpieczeń jest zdecydowanie za mała i nie pozwoli na fachową naprawę uszkodzeń.

 

Zakłady ubezpieczeń chcąc wypłacać jak najniższe odszkodowania zawierają w kosztorysie naprawy auta części nieoryginalne, stosują jak najniższe stawki robocizny, licząc na to, że poszkodowany nie upomni się o sporządzenie ponownej wyceny naprawy jego auta.

 

Jakie działania może wykonać kierowca, który nie zgadza się na zaproponowaną wysokość odszkodowania?

 

Pierwszym i podstawowym działaniem jest sporządzenie reklamacji co do kwoty proponowanej przez zakład ubezpieczeń. Należy w tym celu napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i wysłać je listem poleconym. Ważne, aby nasza reklamacja była poparta rzetelną wyceną naprawy auta. Taką wycenę można wykonać np. w autoryzowanym serwisie naszej marki lub u niezależnego rzeczoznawcy.

 

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe w odpowiedzi na nasze pismo podtrzymuje swoje stanowisko, kolejnym krokiem jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty należnej na kwoty. Jeśli i to nie przyniesie pożądanego rezultatu pozostaje nam skierowanie sprawy do sądu.

 

I na tym etapie wielu poszkodowanych zaprzestaje dalszych działań.

 

Kierowcy są przekonani, że trudny i długi proces sądowy to jedyna droga do uzyskania dodatkowego odszkodowania. Okazuje się, że istnieje także inny sposób na otrzymanie dodatkowych środków na naprawę uszkodzonego pojazdu… każdy poszkodowany w kolizji drogowej może skorzystać z DOPŁATY DO ODSZKODOWANIA.

 

Co to jest dopłata do odszkodowania i na czym polega ta usługa?

 

Dopłatę do odszkodowania można najbardziej obrazowo scharakteryzować jako „sprzedanie” tej zaniżonej części odszkodowania w zamian za ustaloną między kierowcą a firmą kwotę. Kierowca i firma odkupująca odszkodowanie ustalają kwotę i podpisują umowę cesji szkody. Poszkodowany otrzymuje umówioną kwotę, zaś firma we własnym zakresie dochodzi należności od zakładu ubezpieczeń. Skorzystanie z dopłaty do odszkodowania nie ma wpływu na wysokość już otrzymanego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń oraz na zniżki OC lub AC do jakich mamy prawo.

 

Dopłatę do odszkodowania można zobrazować jak poniżej:

  • kierowca otrzymał odszkodowanie z zakładu ubezpieczeń 2000 zł
  • skorzystał z dopłaty do szkody i otrzymał 1700 zł

Kierowca otrzymał w sumie ( 2000 + 1700 = ) 3700 zł na naprawę swojego pojazdu.

 

W wyniku zawarcia umowy na dopłatę do odszkodowania kierowca otrzymuje sumarycznie 3700 zł.

 

Co ważne jest to kwota bezzwrotna, niezależnie od tego jak potoczy się dalszy proces odszkodowawczy. Kierowca nie jest już stroną w sprawie i wszelkie formalności przechodzą na firmę, która odkupiła odszkodowania.

 

Przykładem firmy oferującej dopłaty do odszkodowań jest www.take-care.com.pl


Zainteresował temat?

0

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat