Grabica: Budżet na nowy rok już uchwalony

ePiotrkowRegion Czwartek, 03 stycznia 20192 2026
Uchwalenie budżetu gminy Grabica na rok 2019 było najważniejszym punktem ostatniej w 2018 roku sesji Rady Gminy. Nad czym jeszcze obradowali 28 grudnia radni? Przegłosowali zmiany do budżetu (na 2018 r.), przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową sięgającą roku 2022 i „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica na lata 2018-2020”.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany przez wójta Krzysztofa Kulińskiego, pozytywnie zaopiniowały go komisje stałe Rady oraz Regionalna Izba Obrachunkową i jednogłośnie uchwalony przez radnych. Po sesji budżetowej odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział radni oraz sołtysi. Wójt złożył wszystkim życzenia noworoczne, a obrady uświetnił występ zespołu Grabiczanie, muzycy zaprezentowali się w nowych strojach ludowych.

 


Jaki będzie 2019 dla gminy Grabica?

Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie to 32 mln 774 tys. 813 zł, natomiast wydatki wyniosą 32 mln 578 tys. 531 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez inwestycji. Zaplanowanych w budżecie jest ich kilkadziesiąt, w tym część zadań już rozpoczętych w 2018 roku, jak na przykład kontynuacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kamocin, dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów oraz wyczekiwana budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

 

W roku 2019, przy udziale pieniędzy z budżetu gminy i wyodrębnionym z niego środkom w ramach funduszu sołeckiego, zadania będą realizowane w każdym sołectwie.

 

- W pracach nad budżetem dołożyliśmy wszelkich starań, by wygospodarować środki na remonty dróg w miejscowościach Dziwle, Żeronie, Olendry i na odcinku Gutów Duży-Majdany – mówi wójt. - Sukcesywnie modernizowane będzie oświetlenie uliczne m.in. poprzez zwiększenie ilości punktów oświetleniowych w miejscowościach Kafar, Przydatki, Żychlin, Twardosławice, Majków-Folwark oraz na odcinku Grabica-Lubonia. Zostaną wyremontowane lub doposażane świetlice wiejskie oraz budynki jednostek OSP w Boryszowie, Brzozie, Cisowej, Grabicy, Kamocinie Kamocinku, Lubanowie, Krzepczowie, Majkowie Małym, Majkowie Średnim, Ostrowie, Papieżach, Polesiu, Rusocinach, Szydłowie-Kolonii, Zaborowiu i Żądle.

 

Na terenie gminy powstaną nowe place zabaw w Lutosławicach Rządowych i Grabicy. Gmina planuje także zakup wiat przystankowych i utwardzenie terenu wokół nich. Poza tym zaplanowano wydatki związane z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny.

 

W nowym budżecie zaplanowano również 100 tys. zł na wymianę i budowę urządzeń znajdujących się w oczyszczalni ścieków oraz utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. - W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej – dodaje wójt. - W budżecie na 2019 rok zaplanowano zadania służące rozwojowi gminy i lepszemu życiu jej mieszkańców. Priorytetem było utrzymanie tendencji prorozwojowej, tworząc gminę przyjazną dla mieszkańców, otwartą dla gości i atrakcyjną dla inwestorów.

 

 

 

(materiały: UG Grabica) 


Zainteresował temat?

0

0


Komentarze (2)

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
EP97300 ~EP97300 (Gość)03.01.2019 12:42

"Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie to 32 mln 774 tys. 813 zł, natomiast wydatki wyniosą 32 mln 578 tys. 531 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań."
Można? Można, a nie ciągle na kredytach jak Chojniak.

40


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat