Gmina Wola Krzysztoporska: Wójt Roman Drozdek z jednogłośnym absolutorium

ePiotrkowRegion Środa, 17 czerwca 20200 1782
Radni gminy Wola Krzysztoporska jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi podczas sesji 15 czerwca.

Przypomnijmy, że absolutorium dotyczyło wykonania budżetu roku 2019. Głosowanie poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy Wola Krzysztoporska w roku 2019”, który zawierał m.in. informacje o zarządzaniu gminą, współpracy z innymi instytucjami, stanie finansów, inwestycjach, gospodarce przestrzennej i komunalnej, ochronie środowiska, oświacie, kulturze, sporcie, pomocy społecznej czy przedsiębiorczości, czyli o tym wszystkim, do czego powołana jest gmina. Radni, którzy wcześniej zapoznali się z „Raportem”, ale podczas sesji jeszcze raz wysłuchali jego streszczenia przedstawionego przez wójta, udzielili włodarzowi gminy wotum zaufania.

 

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2019 przedstawił skarbnik gminy Wiesław Jagiełło, cytując pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Dodajmy, że prognozowane dochody wykonane zostały w kwocie 63 mln 291 tys. 144 zł (101,89%), a wydatki zrealizowano w kwocie 60 mln 100 tys. 887 zł, czyli na poziomie 95,3% planu.

 

Wydatki majątkowe (czyli te inwestycyjne) wyniosły w ubiegłym roku 8 mln 835 tys. 846 zł, co stanowi prawie 15% wydatków budżetowych ogółem. Udało się wykonać 41 inwestycji. Wielkość wydatków inwestycyjnych w dużej mierze zależy od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych, a tych było w ubiegłym roku prawie 2 mln (w tym środków unijnych 1 mln 319 tys. 598 zł).

 

Bardzo ważny jest też poziom tzw. nadwyżki operacyjnej (czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), a wyniosła 9 mln 967 tys. 199 zł. To jest bardzo dobry wynik, bo daje obraz możliwości inwestycyjnych gminy. - Poza tym prawie 2,5 mln zł mamy u ludzi (tyle są winni gminie mieszkańcy w postaci podatków, opłat za śmieci, wodę, funduszu alimentacyjnego). Z kolei zadłużenie na koniec 2019 r. wyniosło 15 mln 934 tys. 544 zł i spadło w stosunku do roku poprzedniego o niemal 2 mln zł – informują pracownicy Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

 

Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu przedstawiła także przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RG Beata Gawryszczak, formułując jednocześnie wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2019 wójtowi gminy.

 

Głosując, radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Romanowi Drozdkowi. – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie wotum zaufana i jednogłośnego absolutorium. To jeszcze bardziej motywuje mnie do działania na rzecz mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska. Ale muszę dodać, że to nasza wspólna praca – mówił tuż po głosowaniu wójt.

 

 

 

 

(źródło: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska) 


Zainteresował temat?

2

5


Komentarze (0)

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat