Gmina Grabica: Jakie inwestycje w 2020 roku?

ePiotrkowRegion Środa, 15 stycznia 20200 1696
Radni gminy Grabica mają już za sobą budżetową sesję (30 grudnia). Jednogłośnie poparli projekt budżetu gminy na 2020 rok.

Plan finansowy na 2020 rok zakłada 37 mln 98 tys. 26 zł dochodów i wydatki na poziomie 35 mln 915 tys. 780,56 zł. Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1 mln 182 tys. 245,44 zł stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

- Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez inwestycji. Tych zaplanowanych w budżecie gminy jest kilkadziesiąt, część jest kontynuacją już rozpoczętych w latach poprzednich, jak na przykład budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej czy rozbudowa oczyszczalni ścieków i oświetlenia ulicznego – mówi wójt Krzysztof Kuliński. - Oprócz tego w nowym budżecie zarezerwowano także środki na przebudowę dróg gminnych na odcinkach: Grabica - Lutosławice Szlacheckie, Lubanów - Papieże, a także na termomodernizację budynków Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Boryszowie oraz modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Brzozie i budowę przy niej placu zabaw. Ważną inwestycją na najbliższe lata jest budowa żłobka wraz z przedszkolem w Grabicy.

 

W roku 202, przy udziale budżetu gminy oraz dzięki wyodrębnionym z niego środkom w ramach funduszu sołeckiego (597 tys. 600 zł), zadania będą wykonywane w każdym sołectwie. Zostaną wyremontowane lub doposażone świetlice wiejskie i jednostki OSP w: Boryszowie, Cisowej, Dziewulinach, Lubanowie, Majkowie Średnim, Ostrowie, Papieżach oraz budynki komunalne w Kamocinie, Kamocinku, Krzepczowie, Majkowie Małym, Polesiu oraz Żądle.

 

Władze gminy planujątakże zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gutów oraz utwardzenie terenu przy tych obiektach w Lutosławicach Rządowych. W tej miejscowości planowany jest także zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw. Przewidziano wydatki związane z wykonaniem utwardzenia terenu przy budynkach OSP w Brzozie i Szydłowie-Kolonii oraz siłowni zewnętrznej w Twardosławicach.

 

Wygospodarowane zostały również środki na remonty dróg w sołectwach Kafar, Lubonia, Żychlin, a także na odcinku Gutów Duży - Majdany. W sołectwie Grabica zostanie wykonana dokumentacja projektowa do budowy chodnika. Sukcesywnie modernizowane i rozbudowywane będzie oświetlenie uliczne m.in. w sołectwie Majków-Folwark i Żeronie. Na terenie sołectwa Zaborów planowane jest urządzenie boiska sportowego, zaś w Kobyłkach placu zabaw dla dzieci.

 

 

 

 

 

(materiały: Urząd Gminy w Grabicy)


Zainteresował temat?

2

1


Komentarze (0)

Przypominamy o ciszy wyborczej. Wszystkie komentarze są moderowane.

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat