Fatalny stan objazdu do Woli Krzysztoporskiej. Jest komentarz wójta (Aktualizacja)

ePiotrkowRegion Środa, 24 lutego 2021127 15961
Nasi czytelnicy skarżą się na zły stan objazdu do Woli Krzysztoporskiej przez miejscowość Krzyżanów. W związku z zamknięciem wiaduktu w Siomkach mieszkańcy Piotrkowa oraz powiatu zmuszeni są korzystać z podziurawionej drogi, w której można się zakopać, a nawet uszkodzić samochód. Do sprawy odnieśli się przedstawiciele powiatu piotrkowskiego oraz gminy Wola Krzysztoporska.

Ładuję galerię...

Decyzję o wyznaczeniu feralnego objazdu przez Krzyżanów mocno skrytykował na antenie radia Strefa FM wójt Woli Krzysztoporskiej, Roman Drozdek.

- Został zorganizowany ten absurdalny objazd. Do dzisiaj nie rozumiem czym spowodowana jest ta decyzja. Wbrew naszym negatywnym opiniom . Występowałem do starosty i przekonywałem, że ten pomysł jest bardzo zły, przyniesie bardzo dużą uciążliwość. Niestety Zarząd Dróg Powiatowych zatwierdził ten tzw. projekt organizacji ruchu. Można powiedzieć, że cały ruch został poprowadzony przez pole, samochody są zmuszane do przejazdu po prywatnych gruntach - mówił podczas programu "O tym się mówi".

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Mariuszem Stobieckim, kierownikiem działu utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Piotrkowie.

- Na dzień dzisiejszy wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez firmę, która jest wykonawcą inwestycji. My ze swojej strony utrzymywaliśmy drogę przez zimę dla dobra naszych mieszkańców i była ona odśnieżana oraz posypywana. Aktualnie wezwaliśmy wspomnianą wcześniej firmę do wywiązywania się z zapisów umowy, czyli do bieżącego utrzymywania oraz wykonywania bieżących napraw na tym odcinku - ripostował przedstawiciel powiatu piotrkowskiego. 

Ze względu na fatalny stan drogi objazdowej wielu kierowców jeździ przez miejscowość Glina, a wójt Roman Drozdek zwrócił się do starosty piotrkowskiego o poprowadzenie objazdu właśnie tamtą drogą.

 

Do sprawy odniosła się również Aneta Stępień, asystent prasowy w starostwie powiatowym w Piotrkowie. Jej komentarza możecie wysłuchać w poniższym nagraniu. 

 

 

Do tych słów odniósł się w przesłanym do nas oświadczeniu wójt gminy Wola Krzysztoporska, Roman Drozdek. 

 

Wielkie emocje budzi (i to nie bez powodu) stan objazdu do Woli Krzysztoporskiej przez miejscowość Krzyżanów. Jego stan jest fatalny – i co do tego chyba wszyscy się zgadzają. Wypada jednak wyjaśnić, kto jest za ten fakt odpowiedzialny. 

Przypomnijmy - w związku z zamknięciem wiaduktu w Siomkach mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska, a także wszyscy, którzy przejeżdżają przez gminę, zmuszeni są korzystać z objazdu przez Krzyżanów, Gąski, Bujny drogą destruktową, która do tej pory przenosiła nikły ruch lokalny.


O wyznaczeniu objazdu właśnie tą trasą przesądził starosta powiatu piotrkowskiego Piotr Wojtysiak, zatwierdzając czasową organizację ruchu decyzją z dnia 9 października 2020 r. (wszystkie dokumenty i pisma, na które się powołujemy, są do wglądu w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska!!!). I zrobił to pomimo wyraźnego sprzeciwu władz gminy Wola Krzysztoporska, które nie wydały pozytywnej opinii dla tego rozwiązania, tłumacząc, że wyznaczone drogi gminne nie są w stanie przenieść tak dużego ruchu (także tranzytowego). Oto fragment pisma z dnia 5 października 2020 r.: „wskazane drogi gminne posiadają nawierzchnię częściowo bitumiczną, a częściowo z destruktu bitumicznego o szerokości jezdni od 3,5 m do 4,2 m nie są dostosowane pod względem technicznym do obsługi tak dużego ruchu pojazdów”.

W tymże piśmie władze gminy zasugerowały poprowadzenie objazdu przez Siomki, Krzyżanów, Piaski do drogi krajowej nr 91 (Longinówka), a w przypadku konieczności - dla samochodów osobowych drogą gminną Bujny – Glina- Piaski.

Ponieważ opinia gminy nie była dla starosty wiążąca, starosta zupełnie zignorował uwagi gminy i zatwierdził objazd jak wyżej.

Uznając tę decyzję za kompletnie nieodpowiedzialną, bo zagrażającą bezpieczeństwu kierowców (co widać teraz bardzo wyraźnie) wójt gminy Wola Krzysztoporska jeszcze kilkukrotnie wzywał starostę Piotra Wojtysiaka i Zarząd Dróg Powiatowych do zmiany tej decyzji, przypominając, że droga jest zbyt wąska, ma dwa bardzo ostre łuki zupełnie wykluczające możliwość minięcia się dużych pojazdów jadących z przeciwka, że znajduje się tam niestrzeżony przejazd kolejowy o trudnych dla kierowców parametrach, że wreszcie samochody – nie mieszcząc się na drodze, rozjeżdżają przyległe działki będące własnością osób prywatnych, co już spowodowało wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi, itd. (pisma z dnia 12 października 2020, 27 października 2020 r., 6 listopada 2020 r., 16 lutego 2021 r.). Wszystko na nic – starosta Piotr Wojtysiak nie zmienia swojej decyzji, a stan objazdu z tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej dramatyczny.

Na kolejne interwencje gminy Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim odsyła tylko kontakt do firmy prowadzącej remont, z informacją, że to z firmą trzeba się kontaktować w sprawie utrzymania i napraw dróg wyznaczonych jako objazd. Co robi gmina? Próbuje wielokrotnie skontaktować się z firmą, zmobilizować ją do napraw i przede wszystkim zmusić pilnie do wywiązania się z obowiązku podpisania z gminą stosownego porozumienia (pisma: z dnia 6.11.2020 r., kolejne ponaglenie z dnia 19.01.2021 r., pismo do starosty przypominające, że firma wciąż nie zawarła porozumienia z gminą z dnia 27.01. 2021 r. i kolejne pismo z dnia 16.02.2021 r do starosty, że firma – mimo pism i wielokrotnych interwencji telefonicznych nadal nie podpisała porozumienia z gminą). 


Niech przytoczenie tych konkretnych pism będzie komentarzem do wypowiedzi rzecznika starostwa, który w wypowiedzi z dnia 24 lutego na portalu epiotrkow.pl mówi: „Do czasu otwarcia remontowanego wiaduktu o przejezdność wyznaczonego objazdu i występujące uszkodzenia na odcinku drogi gminnej odpowiada wykonawca drogi, który od kilku tygodni chce w tej sprawie spotkać się z wójtem Drozdkiem w celu podpisania stosownego porozumienia, niestety nie ma takiej woli ze strony włodarza gminy”. Pani Rzecznik, jak można tak bardzo mijać się z prawdą?! Gmina na poparcie swoich starań o kontakt z firmą ma kilka urzędowych pism (z numerami, potwierdzeniem odbioru), a w razie potrzeby – także billingi telefoniczne z próbami kontaktu. Co na potwierdzenie swoich słów ma Pani?!

Równie niedorzeczne i wykazujące brak logiki oraz konsekwencji jest tłumaczenie rzecznika w sprawie przeprowadzenia objazdu inną drogą. Rzecznik Starostwa Powiatowego mówi: „Sugerowanie przez pana wójta objazdu droga przez miejscowość Piaski i ulicą Graniczną (??? pani rzecznik chyba pomyliła ulice – przyp. UG Wola Krzysztoporska) w Piotrkowie jest niemożliwe z uwagi na uszkodzony przepust drogowy pomiędzy miejscowościami Piaski i Krzyżanów. Gdyby wyznaczono taki objazd, wskutek stałego obciążenia ruchem i przejazdu pojazdów powyżej 3,5 tony, mogłoby dojść do zarwania się jezdni w miejscu przepustu i jego całkowitego zniszczenia”. Dlaczego w takim razie Zarząd Dróg Powiatowych dotąd nie informował kierowców o uszkodzeniu przepustu i dopuszcza na tej drodze do dziś (25 lutego) ruch pojazdów do 5 ton?! Czyżby było to świadome narażanie kierowców na niebezpieczeństwo wypadku? Panie Starosto, prosimy o pilną odpowiedź na to pytanie!

Warto się może też zastanowić, dlaczego w odpowiednim czasie nie zadbano o uzgodnienia z PKP i nie przeprowadzono objazdu drogą dołem - tuż przy remontowanym wiadukcie?


Na zarzucanie mi przez panią rzecznik braku udzielania pomocy finansowej i braku jakiejś współpracy odpowiadam: uzależnienie wykonania inwestycji powiatowej od udzielenia pomocy finansowej przez gminę jest szantażem, a zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym udzielenie pomocy finansowej powiatowi nie jest obowiązkiem gminy. A mimo to gmina Wola Krzysztoporska w minionych latach udzieliła powiatowi piotrkowskiemu pomocy w wysokości kilku milionów złotych, a powiat gminie w wysokości 0 zł. I jeszcze dla przypomnienia pani rzecznik: na przebudowę drogi powiatowej Piotrków – Jeżów w I etapie gmina udzieliła powiatowi pomocy w wysokości ok. 1,3 mln zł, co stanowiło 51% tzw. udziału własnego, a na trwający II etap inwestycji Gąski – Siomki gmina udzieliła powiatowi pomocy w wysokości 400 tys. zł, jednak nie wiadomo dlaczego powiat tej pomocy nie przyjął. Ale o tym – nie wiedzieć czemu – pani rzecznik już nie mówi.

Wypowiedź pani rzecznik sugerująca nieprawdę w moim stwierdzeniu dotyczącym 3-letniego planowania inwestycji wymaga uświadomienia, że inwestycja rozpoczyna się od momentu wpisania jej do budżetu powiatu, co miało miejsce w 2018 r. przy uchwalaniu budżetu na 2019 r.

Z kolei twierdzenie pani rzecznik dotyczące rzekomego braku zainteresowania współpracą przy 8 drogowych zadaniach powiatowych jest jakimś niezrozumiałym niedookreśleniem i wymaga zadania pytania: od kiedy to realizacja zadań powiatu uzależniona jest od jakiegoś zainteresowania współpracą? Jaką współpracą? Jako wójt nie czuję się upoważniony do decydowania o przeprowadzeniu inwestycji należących do zadań powiatu. Nie posiadam takich kompetencji i nie znam przepisów dających mi takie władztwo. A może jednak te dwa magiczne słówka „niezainteresowanie współpracą” mają służyć przerzucaniu odpowiedzialności za fatalny stan dróg powiatowych na gminę i wójta? Otóż pragnę z całą mocą oznajmić, że za stan dróg powiatowych odpowiada tylko i wyłącznie powiat na czele ze starostą Piotrem Wojtysiakiem bez względu na to, czy uzyska pomoc finansowa gminy, czy też nie. 


Podsumowując, władze gminy Wola Krzysztoporska doskonale rozumieją frustrację kierowców muszących korzystać z objazdów zatwierdzonych przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Robiliśmy i robimy co możemy w tej sprawie (dowodem przytoczone pisma i interwencje, które chętnie udostępnimy wszystkim zainteresowanym!!!), ale ignorowanie opinii i uwag gminy jest porażające.

Władzom gminy naprawdę nie zależy, żeby wymienić się ze Starostwem Powiatowym kolejnymi pismami (choć i tu nie składamy broni – kolejne pismo wysłane 25 lutego br.), ale by załatwić konkretną rzecz dotyczącą naszych mieszkańców. Tu chodzi o bezpieczeństwo, a także utratę mienia korzystających z tego absurdalnego objazdu (mamy sygnały o urwanych lusterkach, podwoziach, zniszczonych samochodach)! Wzywamy odpowiedzialnych za objazd do naprawienia szkód i racjonalnego podejmowania kolejnych decyzji!

 


Zainteresował temat?

4

3


Komentarze (127)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

wojtek strażak ~wojtek strażak (Gość)25.02.2021 07:46

coś czuje że pewna radna się tu udziela

20


gość_hawe ~gość_hawe (Gość)25.02.2021 07:44

Wola to stan umysłu.

61


gość_użytkownik drogi ~gość_użytkownik drogi (Gość)24.02.2021 22:25

A może ktoś ma zdjęcia drogi z okolicy torów? Takim stanem drogi to tylko powiat Piotrków może się " poszczycić" zapraszamy włodarzy Starostwa na wycieczkę objazdem przez Krzyżanów i Gąski, tylko TV trzeba zaprosić, to może coś by się zmieniło na lepsze

62


gość_xyz ~gość_xyz (Gość)24.02.2021 23:15

Uszkodziłam na tej drodze poważnie samochód, ciekawe kto zwróci mi pieniądze za naprawę. A koszty są niemałe. XXI wiek i takie drogi?

51


gość_as ~gość_as (Gość)24.02.2021 22:46

Dlaczego nie są zamieszczane wszystkie komentarze, tylko wybiórczo? Zapraszamy na przejażdżkę decydentów trasy objazdu, wstyd!!! Często można spotkać na tym odcinku drogi kierowców z obcymi rejestracjami, warto zobaczyć ich zaskoczenie, tym objazdem naprawdę nie da się jeździć!!!!!!!!!

31


gość_dps ~gość_dps (Gość)24.02.2021 17:21

Epikom nie przeszkadza i tam setke zamykaja na cyferblacie haha na 3go tez da rade 1.9tdi moze wszystko haha

36


gość_mosejs ~gość_mosejs (Gość)24.02.2021 17:40

Szkoda gminy, inne sie rozwijają po sąsiedzku nawet grabica czy Rozprza a u nas lichutko

73


czadomen ~czadomen (Gość)24.02.2021 17:30

ja tego nie rozumiem dlaczego gmina ma finansować drogi powiatowe, przecież oni mają swój budżet. w takim razie skoro nie są w stanie realizować swoich zadań to po co ten powiat jest. poza tym ten przepust o którym mówi pani rzecznik jest na drodze powiatowej. pani rzecznik mówi że się martwili o to żeby całkowicie nie zniszczyć tego przepustu. tymczasem całkowicie zniszczyli drogę gminną. mam dość słuchania tego bełkotu. poza tym wójt to chociaż umie wyjść i powiedzieć jak jest, zaś starosta jak są problemy to się zawsze zasłania innymi osobami.

71


aha ~aha (Gość)24.02.2021 11:22

wójt Woli Krzysztoporskiej nie ma bladego pojęcia o budowie dróg! Kiedyś lał mieszankę asfaltową na trawę - zapomniał, że dobra droga musi mieć podbudowę, więc niech się nie mądruje. Takie działanie to wyrzucenie pieniędzy w błoto.

185


gość_bb ~gość_bb (Gość)24.02.2021 16:13

Powiat to przynajmniej elegancko drogę do Bujen zrobił i dalej robi w gminie a w mieście kontynuacja drogi na Roosevelta tragedia. Także cieszcie się,, ze w Piotrkowie nie mieszkacie

72


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat