Do 18 kwietnia przedłużona nauka zdalna w szkołach i przedszkolach

PAPKraj Poniedziałek, 12 kwietnia 202117 1442
Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach i przedszkolach zostało przedłużone do 18 kwietnia, uczniowie i wychowankowie nadal będą mieli zajęcia w formie zdalnej - weszło w życie rozporządzenie przedłużające ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych.
fot. PAP

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ministra edukacji i nauki rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zgodnie z nim do 18 kwietnia przedłużone zostaje stacjonarne funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zajęcia mają być nadal realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

 

Jednocześnie dyrektorzy mają nadal obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dla dzieci m.in. pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty. Zajęcia są organizowane na wniosek rodziców.

 

Chodzi o rodziców dzieci, którzy: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

 

Ze względu na specyfikę działania, nie ma ograniczenia funkcjonowania przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

 

Przedłużone zostaje do 18 kwietnia zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Zawieszone jest też stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

 

Do 18 kwietnia zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, odbywać się mają nadal wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile wynika to z programu nauczania. Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia do 18 kwietnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawcy są zobowiązani zwolnić młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

 

Niezmienione pozostają dotychczasowe zasady dotyczące funkcjonowania szkół i placówek specjalnych.

 

Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich funkcjonowania.

 

W przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole - tak jak dotąd - ma decydować dyrektor szkoły.

 

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

 

Dyrektorzy mają też nadal obowiązek organizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom szkól podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

Dyrektorzy szkół mogą też organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, a także udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. 

 

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka


Zainteresował temat?

1

0


Komentarze (17)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

racjo. ~racjo. (Gość)12.04.2021 19:44

Racjonalna gospodarka szczepionkami p.Covid-19 polega na tym, że szczepimy nauczycieli na następnie zamykamy szkoły i nauczamy w trybie zdalnym.

60


Mama ~Mama (Gość)12.04.2021 13:30

Kochani rodzice 2,5 i 3 latków. W przedszkolu państwowym są jeszcze miejsca, w 11.

40


słoninowy słoń ~słoninowy słoń (Gość)12.04.2021 18:06

Niszczenia szkolnictwa i produkcji przygłupów ciąg dalszy. Wszystko w trosce o "nasze" zdrowie. A potem kolejne dwa tygodnie i kolejne, a potem jeszcze jeden rok i jeszcze jeden... Wszak koronaświrus cały czas mutuje i "zagrożenie" będzie do końca świata i jeden dzień dłużej.
***
- Nosicie uczciwie namordniki?
- Nosimy, panie premierze!
- No, to noście uczciwie dalej!

50


go?ć_wojtek ~go?ć_wojtek (Gość)12.04.2021 13:51

Chodze do liceum mam same pjiontki

02


juz starczy zdalnej ~juz starczy zdalnej (Gość)12.04.2021 15:16

Powinna być chociaż nauka hybrydowa. Tak, by dzieci od czasu do czasu poszły do szkoły. Za długo już nauka zdalna trwa. Dzieci uczą się tylko ściągać i kombinować. Po takim czasie przy komputerze nikt już wiedzy nie przyswaja.

60


go?ć_gość ~go?ć_gość (Gość)12.04.2021 13:25

Czy bedom darmowe laptopy dla dzieciaków

21


go?ć_iwona ~go?ć_iwona (Gość)12.04.2021 12:55

Lekcje trwające 20-30 min, przeskakiwanie tematów, wybiórcze sprawdzanie wiedzy, fikcyjne sprawdziany. Jak te dzieci mają poradzić sobie w przyszłości? W naszym kraju nauka zdalna trwa już bardzo długo, równie długo dzieci uczą się zdalnie w Serbii, Macedonii. Inne kraje zachodnie wróciły do nauki stacjonarnej...

40


go?ć_gość ~go?ć_gość (Gość)12.04.2021 10:59

A ja tam lubie zdalnom nauke

04


E7eue ~E7eue (Gość)12.04.2021 09:11

To będzie katastrofa dla tych dzieci

90


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat