ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czym jest doradztwo strategiczne i w jaki sposób może być ono przydatne dla firmy?

Wtorek, 17 maja 2016 2418
Najogólniej mówiąc, możemy określić je jako proces pozwalający na wsparcie zarządzania oraz jego różnorodnych kierunków. Tego rodzaju zabiegi sprzyjają opracowaniu strategii, jak i wdrażaniu je w życie. Za pomocą tego typu procesów i ruchów osiągnąć można sukces na kilku polach - finansowym, środowiskowym, rynkowym, czy społecznym.

Doradztwo a praktyka

Praktyczna strona doradztwa strategicznego to przede wszystkim wsparcie dla kadry menadżerskiej. Jej celem jest podjęcie decyzji, które miałyby pomóc dostosować firmę i jej strategię do określonych przez rynek wymagań. Kadra menadżerska podejmuje zatem rozliczne kroki, które wcielają w życie założenia i plany dzięki którym dostosowywane są plany firmy i kierunki jej działań względem potrzeb rynku. Tym samym konieczne jest też równoczesne stworzenie długoterminowego planu na przyszłość, którego rolą byłoby przewidywanie przyszłych istotnych dla rynku i firmy wydarzeń, jak i modyfikowanie na bieżąco rozmaitych planów, by sprostać na bieżąco zachodzącym zmianom.

Składowe elementy doradztwa strategicznego

Jednym z ważniejszych i nierozłącznych elementów doradztwa strategicznego jest budowa odpowiedzialności społecznej oraz odpowiedniej jej strategii, czyli strategii CSR.

Strategia odpowiedzialności społecznej jest typowo biznesową strategią, która opiera się o trzy fundamenty: zarządzanie, planowanie oraz strategiczne wsparcie.

Myśląc o CSR, musimy wziąć pod uwagę różne kwestie wzajemnie ze sobą się zazębiające, które razem tworzą spójną całość. Dlatego też przygotowanie jakiegokolwiek dokumentu musi brać od uwagę wszystkie te kwestie. Tym samym w roli dokumentu mającego charakter unikalny, całościowy i nadrzędny należy stworzyć dokument posiadający części składowe, które będą w stanie w przyszłości wskazać rozwiązania dla firmy i całej organizacji w dodatku na całym jej poziomie. Tym samym dzięki doradztwu strategicznemu nasze działania wspierają tak firmę, jak i organizacje i ludzi w poznaniu przez nich oraz w zrozumieniu kilku istotnych czynników, takich jak:

- otoczenie regulacyjne oraz prawne

- trendy na rynku

- trendy społeczne, gospodarcze oraz kulturowe

- zachodzące zmiany polityczne, ich tempo oraz znaczenie

- normy oraz zasady kierujące ludźmi na poziomie całego kraju, regionu i subregionu

- różnice kulturowe

- zmiany demograficzne

- zmiany oraz trendy w technologii

Kooperacja

Założeniem doradztwa strategicznego jest równoczesne z innymi elementami stworzenie warunków dogodnych do kooperacji między poszczególnymi pracownikami. Dotyczy to pracowników na różnych szczeblach zarządzania. Koniecznością staje się zatem zbudowanie strategicznych rozwiązań w firmie, które ułatwią i umożliwią takie działanie. Najistotniejszą kwestią jest jednak, by wdrożyć takie procedury, które zapewnią kooperację różnych form i kierunków współdziałania. Należy zatem obrać odpowiednią strategię poprzez wyznaczenie celów operacyjnych, taktycznych oraz strategicznych. To doprowadzi do wsparcia biznesu, czy ułatwi pomiar efektywności założeń i działań.

Funkcjonowanie

Ostateczny cel osiągany jest często bardzo późno, poprzedzony zaś długim procesem budowy strategii odpowiedzialności społecznej. Jest to proces mierzalny, który może zdefiniować raport csr.

Wartości, które brane są pod uwagę z punktu powodzenia strategii to komunikacja, elastyczność działań, otwartość na innowacje, jak i wytrwałość w działaniach i dążeniu do realizacji zadania.

Artykuł poleca firma WhiteLeaf.pl


Zainteresował temat?

1

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat