Czy kwota na sfinansowanie zamówienia może być niższa od wartości szacunkowej - sprawdź opinię UZP

ePiotrkowKraj Wtorek, 15 października 20190 775
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakazują, aby kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, była tożsama z szacunkową wartością zamówienia. Kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest - co do zasady - wyższa od jego wartości szacunkowej. Jednak przepisy ustawy Pzp nie zabraniają, by kwota ta była niższa od tej wartości. UZP przypomina o tym w ostatniej opinii prawnej pt. „Relacja wartości szacunkowej zamówienia do kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Zgodnie z art. 32 ustawy Pzp zamawiający ustala szacunkową wartość zamówienia, biorąc pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. Należy tego dokonać z należytą starannością. Innymi słowy, zamawiający odnosi szacunkową wartość zamówienia do spodziewanej całkowitej (ostatecznej) kwoty należnej wykonawcy z tytułu realizacji przez niego zamówionych dostaw, usług lub robót budowlanych. Ustalając tę wartość, zamawiający bierze pod uwagę opis przedmiotu zamówienia, w tym:

 

  • ilość,
  • rodzaj i
  • charakter,
  • świadczeń które zamierza nabyć.

Czasem zamawiający mają problem z tym, że nie dysponują kwotą na sfinansowanie zamówienia w pełni odpowiadającą tej, która wychodzi z szacunków. Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, że jest to sytuacja w pełni dopuszczalna. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, może być zarówno niższa jak i wyższa od wartości szacunkowej.

 

Jak wskazuje autor opinii:

 

„Zróżnicowanie to nie wynika jedynie z faktu, że wartość szacunkowa wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w art. 32 ust. 1 Pzp, jest wartością netto, podczas gdy kwota podawana przed otwarciem ofert stanowi kwotę brutto (czyli powiększoną o wartość podatku od towarów i usług), ale przede wszystkim stąd, że kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powinna odpowiadać rzeczywistej kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na wydatkowanie, celem wykonania danego zamówienia publicznego, a więc uwzględniającej należne z tego tytułu opłaty i podatki, wzrost wynagrodzenia należnego z tytułu rozliczenia kosztorysowego itp.”.

Jeżeli możliwości finansowe zamawiającego pozwalają zwiększyć kwotę na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty i zamawiający jest tym zainteresowany, to istnieje możliwość dokonania wyboru oferty, której cena przekracza pierwotnie założony budżet.

 

Po co zatem zamawiający podaje przed otwarciem ofert informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia? Jest ona punktem odniesienia dla stwierdzenia, czy istnieją podstawy do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Warto pamiętać, że zamawiający może - stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - zwiększyć kwotę, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp do ceny najkorzystniejszej oferty.

Więcej porad prawnych ekspertów dotyczących zamówień publicznych za znajdziesz na stronie https://www.portalzp.pl/porady.

 

Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, aktualnie pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej, redaktor w Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl 

 

 


Zainteresował temat?

0

0


Komentarze (0)

Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
loading
Portal epiotrkow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby komentujące czynią to na swoją odpowiedzialność karną lub cywilną.

Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat