ARTYKUŁ SPONSOROWANY

"Budowlanka" - szkoła pozytywnego wyboru

Wtorek, 05 czerwca 2018 2406
Zbliża się czas dokonywania wyborów. Gimnazjaliści i ich rodzice zastanawiają się, jaką wybrać szkołę. Młodzi ludzie i wspomagający ich w wyborze dorośli muszą sobie uświadomić, że wybór zawodowego kierunku kształcenia nie przekreśla decyzji o studiach wyższych, a jedynie może pomóc w dokonaniu właściwego wyboru. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim to dobra szkoła z tradycjami.

Ładuję galerię...

Zbliża się czas dokonywania wyborów. Gimnazjaliści i ich rodzice zastanawiają się, jaką wybrać szkołę. Która spośród obecnych na piotrkowskim rynku edukacyjnym zapewni młodemu człowiekowi dobry start, da odpowiednią wiedzę, wyposaży w umiejętności pozwalające odnaleźć się na dalszym etapie kształcenia i w przyszłym dorosłym życiu? Mijają czasy, w których promowane było podejście, że każdy, kto chce odnosić sukcesy na rynku pracy, musi mieć wyższe wykształcenie. System edukacji w Polsce po transformacji zawiódł, spowodował, że szkolnictwo zawodowe zostało zmarginalizowane, a technika i szkoły zawodowe nie cieszyły się zbytnią popularnością ani renomą. Do niedawna też rodzice straszyli dzieci, że jeśli nie będą się uczyć, to „pójdą do zawodówki”, dlatego nadal większość młodych ludzi masowo kończy licea ogólnokształcące i idzie na studia. Bardzo często są to wybory nieprzemyślane i zupełnie przypadkowe, a w dzisiejszych czasach samo ukończenie wyższej uczelni (tym bardziej jeśli nie jest poparte stażami, praktykami czy szkoleniami) nie gwarantuje pracy. Z jednej strony młodzi ludzie pozostają bez etatu, a z drugiej pracodawcy narzekają, że brakuje im fachowców. Ci najchętniej też zatrudniają młodych, wykształconych z doświadczeniem zawodowym i konkretnymi umiejętnościami. Wydaje się to niemożliwym do spełnienia, ale wystarczy, że zamiast liceum absolwent obecnego gimnazjum wybierze szkołę branżową albo technikum i w dorosłe życie wejdzie z fachem w ręku.

Po ponad dwudziestu latach okazuje się, że szkolnictwo zawodowe jest fundamentalnie potrzebne dla rozwoju gospodarczego. Dzisiaj, jak wynika z badań i sondaży, największe szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy mają osoby o bardzo wysokich i pożądanych zawodowych kwalifikacjach. Ci młodzi, którzy spełnią te wymagania nie będą mieli problemu z osiągnięciem oczekiwanych wyników finansowych. Na rynku pracy już brakuje inżynierów, informatyków, budowniczych dróg i mostów, wykwalifikowanych pracowników fizycznych – stolarzy, murarzy, spawaczy, hydraulików. Brakuje specjalistów niemal w każdej branży. To wynik zaniedbań z ostatnich kilkunastu lat, kiedy nie było zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Są też takie branże, gdzie wytworzyła się ogromna luka kompetencyjna, a także pokoleniowa, dlatego tak ważne jest, by zmieniło się nastawienie wszystkich do szkolnictwa zawodowego. Przyszedł wreszcie czas na jego odczarowanie. Młodzi ludzie i wspomagający ich w wyborze dorośli muszą sobie uświadomić, że wybór zawodowego kierunku kształcenia nie przekreśla decyzji o studiach wyższych, a jedynie może pomóc w dokonaniu właściwego wyboru.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim to dobra szkoła z tradycjami. Od ponad 60 lat kształci wykwalifikowanych pracowników w zawodach od zawsze cieszących się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i pracodawców. Dla lepszych efektów kształcenia, lepszego przygotowania absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy podejmujemy jako szkoła różnorodne działania. Ich efektem stało się dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Jednym ze sposobów podnoszenia jakości pracy i uzyskania konkretnych wyników jest prowadzone przez szkołę szkolnictwo dualne, które łączy naukę z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy. Ucząc się w ten sposób, nasza młodzież ma dostęp do najnowocześniejszych technologii i sprzętu (maszyn i urządzeń) wykorzystywanych na co dzień w pracy.

Podobny efekt uzyskaliśmy tworząc klasę patronacką PPG Deco Decoral. Firma organizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zastosowania najnowszych technik malarskich i dekoracyjnych. Podobną umowę podpisaliśmy z firmą ROCKWOLL – producentem wełny mineralnej. Dzięki udziałowi w projekcie unijnym „Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w Budowlance” nasi uczniowie opuszczają szkołę z jeszcze większymi i bardziej wszechstronnymi kompetencjami. Dzięki projektowi szkoła zyskała fundusze, a uczniowie pod okiem specjalistów mogą rozwijać swoją kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w grupie. Aby kształcenie było efektywne i kompleksowe, naszym uczniom i pracującym z nimi nauczycielom stworzono możliwość odbywania zajęć w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Uzyskaliśmy to dzięki modernizacji i doposażeniu Szkolnych Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W pełni doposażyliśmy spawalnię i uzyskaliśmy uprawnienia spawalnicze do przeprowadzania kursów spawania metodą MAG. Posiadamy komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem do pracowni rysunku technicznego, pracowni budowlanej, pracowni energetyki odnawialnej, drukarki żelowe, tablicę multimedialną i projektory do pracowni komunikacji w języku obcym zawodowym. Prowadzone przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu zajęcia nastawione są na wszechstronny rozwój uczniów, dlatego wykorzystują oni i stosują różnorodne techniki i metody nauczania. Nauczyciele teoretycznej nauki zawodu prowadzą zajęcia w oparciu o programy komputerowe najwyższej jakości np. AutoCAD wykorzystywany do sporządzania rysunków, program do harmonogramów Planista, a także program do kosztorysowania Norma Pro. Zajęcia te pobudzają inicjatywy uczniów, inspirują do dalszych poszukiwań i pracy, dlatego chętnie uczestniczą w konkursach, projekcjach, eventach zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Zajmują wysokie miejsca biorąc udział w olimpiadach i turniejach, które pozwalają im podjąć studia na wybranej uczelni technicznej z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Wybitne osiągnięcia uzyskują nasi uczniowie biorący od wielu lat udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Niemal każdego roku są finalistami etapu centralnego. W tym roku szkolnym taki sukces odniosła pierwsza dziewczyna w historii naszej szkoły – Karolina Mirż - uczennica trzeciej klasy Technikum Budowlanego. Jej sukces zaowocuje ocenami celującymi z przedmiotów zawodowych objętych programem olimpiady oraz gwarantuje wstęp na wybraną uczelnię na kierunek budownictwo.

Jako szkoła odnosimy sukcesy również w Olimpiadzie „Buduj z Pasją”, w której w tym roku zajęliśmy trzecie miejsce w regionie oraz w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”, w którym podobnie jak w Olimpiadzie Budowlanej nasi uczniowie są najlepsi w kraju. W 2018 roku uczniowie Bartosz Trocha - najlepszy murarz i Dawid Grodzki – najlepszy monter suchej zabudowy zdobyli tytuły finalistów i otrzymali zaświadczenia zwalniające ich z egzaminów zawodowych. Swoje umiejętności i wiedzę zaprezentują ponadto podczas międzynarodowego konkursu, który odbędzie się jesienią w Budapeszcie. Będą na nim reprezentować nie tylko szkołę, ale przede wszystkim Polskę, bo EuroSkills to Mistrzostwa Europy młodych profesjonalistów i spektakularna promocja posiadanych umiejętności. To konkurs o znaczeniu międzynarodowym, promujący światowe standardy umiejętności i kompetencji w Europie.

Każdego roku nasi uczniowie uczestniczą również w ogólnopolskich programach takich jak np. Junkers, w którym aż pięcioro uczniów dostało się do finału spośród wyłonionych piętnastu z całej Polski. Organizator oprócz cennych nagród zapewnił uczniom bezpłatny udział w prestiżowym szkoleniu i egzaminie dającym uprawnienia gazowe i elektryczne. Kolejny sukces w ostatnich dniach odniósł uczeń pierwszej klasy Technikum Budowlanego – Szymon Masztanowicz, który został laureatem konkursu „Zaprojektuj elewację”. Organizatorem konkursu była Politechnika Częstochowska. Praca Szymona została doceniona i nagrodzona przez Zakład Architektury Wydziału Budownictwa.

W naszej szkole uczą się nie tylko uczniowie. Wiedzę i doświadczenie zdobywają też nauczyciele, którzy muszą być na bieżąco przy tak szybko postępującym rozwoju techniki, technologii i wdrażanych systemów. Cały czas realizowane są więc projekty dokształcania kadry pedagogicznej, a także projekty związane z włączaniem pracodawców w proces kształcenia, staże u pracodawców i w przedsiębiorstwach na terenie miasta i powiatu, dofinansowywane zajęcia laboratoryjne oraz prowadzone są kursy umiejętności zawodowych stacjonarne i wyjazdowe.

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 „Budowlanka” nie tylko doskonale uczy przedmiotów zawodowych, nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach, projektach teatralnych i filmowych odnosząc sukcesy
i realizując swoje pasje i zainteresowania.

 
Gimnazjalisto pamiętaj! Każda szkoła realizuje program nauczania zgodny z podstawą programową, ale tylko nasza szkoła wyposaży Cię w umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci odnaleźć się w przyszłym życiu. Tylko nasza szkoła da Ci zawód, dzięki któremu uniezależnisz się finansowo już po jej ukończeniu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w naszej szkole rozpoczniesz pracę u pracodawcy, który już czeka na Ciebie lub założysz własną firmę.


Pamiętaj! Szkół jest wiele, ale „Budowlanka” tylko jedna!

 


Zainteresował temat?

2

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat