Budowa świetlicy w Starej zakończona

Region Środa, 05 grudnia 20180 1437
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara zakończona. Kila dni temu odbył się odbiór techniczny budynku, w którym uczestniczyli - poza mieszkańcami - władze samorządowe, wykonawcy i inspektorzy nadzoru.

„Projekt związany z poprawą infrastruktury dla potrzeb aktywności artystycznej i kulturalnej w gminie Aleksandrów poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w miejscowości Stara” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Inwestycja obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie obiektu, w celu poprawy stanu technicznego, dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawie dostępności i jakości oferowanych usług kulturalnych. Powstał nowy obiekt w formule świetlicy wiejskiej, gdzie Gminne Centrum Kultury będzie prowadzić działalność artystyczną i kulturalną. Kwota dotacji dla gminy Aleksandrów wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych, tj. 370 tys. 419,18 zł. Pozostałe środki będą pochodzić ze budżetu gminy.

 

 

 

(materiały: UG Aleksandrów) 


Zainteresował temat?

3

2


Komentarze (0)

Trwa cisza wyborcza. Komentowanie możliwe po zalogowaniu.

Chcesz dodać komentarz?Zaloguj się: FacebookGoogleKonto ePiotrkow.pl
Na tym forum nie ma jeszcze wpisów
reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat