ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Alternatywa dla lokaty bankowej? Fundusz pieniężny!

Poniedziałek, 08 października 2018 1065
W Polsce działają setki Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a w ich ofertach można spotkać się z funduszami pieniężnymi, akcyjnymi, dłużnymi czy wreszcie mieszanymi. Te określenia, choć dają nam cenne wskazówki, to jednak nie odpowiadają na wszystkie pytania nurtujące inwestorów, którzy dopiero zaczynają poznawać rynek kapitałowy. Zacznijmy od tego pierwszego. Czym jest fundusz pieniężny? Na czym polega i co go charakteryzuje? Od pierwszego, bo zdaniem wielu ekspertów weszliśmy właśnie w okres, w którym fundusze pieniężne powinny szczególnie mocno zainteresować inwestorów.

Istnieje wiele kryteriów, według których klasyfikuje się fundusze inwestycyjne. Mówimy tu choćby o kryterium geograficznym – możemy się zdecydować na fundusz pieniężny, który inwestuje na rynku polskim, zagranicznym, rynkach krajów rozwiniętych i tych określanych mianem rozwijających się, wreszcie na rynku globalnym. Wyróżniamy również kryterium prawne – fundusze otwarte lub zamknięte. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej spotykanych kryteriów jest bez wątpienia tzw. „spektrum inwestycyjne”. Z tym kryterium wiąże się również możliwość oszacowania poziomu ryzyka inwestycji, co gra niebagatelną rolę przy podejmowaniu decyzji czy akurat z tego funduszu chcemy skorzystać. Wśród tych funduszy możemy wyróżnić  fundusze pieniężne, fundusze dłużne, fundusze akcyjne, fundusze mieszane, fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze surowcowe lub „short equity”.

 

Fundusz pieniężny, nazywany również gotówkowym, to jeden z funduszy, któremu przypisuje się najniższe ryzyko inwestycyjne. Wiąże się to jednak również z najniższym potencjałem zysku – podobnie jak w wypadku lokat bankowych czy obligacji skarbowych. Swoją drogą – właśnie obligacje skarbowe (o krótkim terminie wykupu) to jeden z instrumentów, w które opisywane fundusze lokują pieniądze inwestorów. Kolejne to certyfikaty depozytowe emitowane przez banki, bony skarbowe lub obligacje przedsiębiorstw. Wybierając fundusz lokujący właśnie w obligacje korporacyjne musimy koniecznie zwrócić baczną uwagę na przedsiębiorstwa, w które inwestuje wybrany przez nas fundusz. Nie decydujmy się, przynajmniej nie ryzykujmy swoimi pieniędzmi inwestując w obligacje spółek mało znanych. Często oferują one bardzo wysoką stopę zwrotu, ale jak świadczy afera GetBacku, są to inwestycje bardzo ryzykowne. Lepiej postawmy na fundusz inwestujący w przedsiębiorstwa o wysokim ratingu, na przykład duże banki korporacyjne lub państwowe, spółki o stabilnej sytuacji rynkowej.

 

Konstrukcja funduszy pobieżnych przypomina nieco wspomniane wcześniej lokaty bankowe lub konta oszczędnościowe. Są jednak również i różnice. Z lokaty nie możemy wybrać środków przed końcem okresu, na którym umówiliśmy się z bankiem. W przypadku funduszu pieniężnego możemy to zrobić w każdej chwili i to bez utraty wypracowanego zysku. Nie możemy być również pewni gwarantowanej stopy zwrotu – może się ona okazać niższa od założonej, ale równie dobrze może okazać się wyższa. Wiele zależy od sposobu zarządzania funduszem oraz niezależnych, obiektywnych czynników, których nie sposób przewidzieć.

 

Należy pamiętać, że omawiane fundusze są dedykowane tym, którzy chcą bezpiecznie powiększać swoje środki, nie ryzykując utratą pieniędzy. Przed zdecydowaniem się na fundusz pieniężny należy dobrze przemyśleć, czy spełnia on nasze cele i założenia.


Zainteresował temat?

0

0


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat