ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nowe priorytety dla Piotrkowa

Wtorek, 16 października 2018 3441
Wielość inwestycji, które zostały zrealizowane przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka, jego współpracowników oraz radnych z klubu „Razem dla Piotrkowa”, sprawia, że Piotrków staje się miastem pięknym, nowoczesnym i dynamicznym. Blask odzyskują zaniedbane kamienice, powstają nowe parkingi i ścieżki rowerowe, kolejne ulice są remontowane, powstają nowe boiska i place zabaw. Nie brakuje także inwestycji w środowisko, jak chociażby rozbudowa sieci ciepłowniczej, termomodernizacja budynków, budowa kanalizacji sanitarnej czy wodociągów. Dzięki rewitalizacji Starego Miasta i terenów Podzamcza powstają nowe mieszkania dla młodych rodzin, a na placu Pofranciszkańskim stanęła mediateka - innowacyjne centrum nauki, kultury i edukacji.

 

Zdajemy sobie sprawę z wielu potrzeb, które występują w naszym mieście, tak ważnych dla piotrkowian. Dlatego na kolejne lata KWW Krzysztofa Chojniaka proponuje nowe projekty, wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom piotrkowian:

 

 1. MŁODE STARE MIASTO – REWITALIZACJA PODZAMCZA
 2. ZBIORNIK BUGAJ
 3. PIOTRKÓW ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE
 4.  PIOTRKÓW OTWARTY NA TURYSTÓW
 5. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
 6. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
 7. PRZEBUDOWA HALI RELAX
 8. BUDOWA I REMONTY DRÓG ORAZ PARKINGÓW
 9. PIOTRKÓW MIASTEM EKOLOGICZNYM
 10. EKOLOGICZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJA MIEJSKA
 11. KARTA MIESZKAŃCA PIOTRKOWA

 

MŁODE STARE MIASTO – REWITALIZACJA PODZAMCZA


Projekt ma na celu poprawę jakości życia oraz ożywienie zdegradowanego obszaru poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną. Stworzenie dzielnicy mieszkaniowej i usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców, biznesu i turystów. Kierunki działań:
1. Rewitalizacja placu Niepodległości wraz z przedmurzem.
2. Przebudowa ulicy Pereca – bulwary nad Strawą.
3. Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4 / Zamurowa 16 / Starowarszawska 5.
4. Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1.
5. Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy ul. Garncarskiej 13.
6. Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. Starowarszawskiej 6.
7. Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10.
8. Budowa mieszkań na terenie Podzamcza, z ukierunkowaniem na młodych najemców.

 

2. ZBIORNIK BUGAJ


Zagospodarowanie oraz ożywienie Zbiornika oraz sąsiednich terenów, celem stworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta oraz turystów. Miejsca z atrakcyjną ofertą dla każdej grupy wiekowej, dla rodzin, do codziennego wypoczynku oraz organizacji imprez.
1. Budowa infrastruktury w rejonie Zbiornika Bugaj – drogi wraz z infrastrukturą zgodnie z planem miejscowym, co zapewni prawidłowy dojazd do kąpieliska, stworzy miejsca parkingowe oraz otworzy nowe tereny inwestycyjne.
2. Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych do sprzedaży czy wydzierżawienia dla inwestorów prywatnych pod usługi rekreacyjno – sportowe ( np. wypożyczalnia łódek, kajaków, pole kempingowe czy namiotowe, park linowy).
3. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wokół Zbiornika Bugaj.
4. Organizacja imprez turystyczno-sportowych na terenie zbiornika i w jego okolicach.

 

 

3. PIOTRKÓW ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE


Tworzenie jak najlepszych warunków do działalności lokalnych przedsiębiorców oraz przyciągania nowych inwestycji, a co za tym idzie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.
1. Tworzenie zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne.
Przygotowanie do sprzedaży nowych terenów inwestycyjnych, m.in.: 800-lecia, Miast Partnerskich/Leśników, Metalowców, Topolowa/Rolnicza, Karolinowska, Działkowa, Przemysłowa, Podleśna.
Teren Wronia – Graniczna – nabywanie do zasobu, następnie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru
2. Włączanie kolejnych terenów do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
3. Realizacja infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych w celu podniesienia atrakcyjności działek pod budownictwo mieszkaniowe – rozbudowa osiedla Jeziorna, osiedla Piaskowa, osiedla 800-lecia.

4. Przygotowywanie i sprzedaż kolejnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe (m.in. ul. Piaskowa, Topolowa/Szymanowskiego, Kajakowa, os. 800-lecia).
5. Wspieranie tworzenia Innowacyjnego Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Haering.

 

4. PIOTRKÓW OTWARTY NA TURYSTÓW


Działania zmierzające do rozwoju turystyki w mieście oraz budowania wizerunku Piotrkowa Trybunalskiego jako miasta atrakcyjnego, ciekawego i wartego odwiedzenia.
1. Dostosowanie Wieży Ciśnień na potrzeby usług turystycznych.
2. Rozbudowa projektu Rower Miejski.
3. Promocja piotrkowskich produktów turystycznych:
promocja tras historycznych związanych z Trybunałem Koronnym oraz Parlamentaryzmem,
promocja Piotrkowa Filmowego poprzez rozwój trasy turystycznej oraz imprezy filmowe,
promocja Miasta Piwowarów na targach turystycznych w Polsce,
współpraca z Aeroklubem Ziemi Piotrkowskiej w zakresie promocji oferty, między innymi poprzez organizacją wspólnych przedsięwzięć takich jak np. FLY FEST.

 

5. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE


Projekt ma na celu stworzenie dogodnych warunków mieszkaniowych dla mieszkańców oraz odpowiednich warunków dla inwestycji prywatnych inwestorów.
1. Budowa kamienic ul. Starowarszawska 9,11,13,15 (mieszkania komunalne).
2. Budowa kamienic ul. Garncarska 14,16 (mieszkania komunalne).
3. Budowa bloków TBS (dwa przy ul. Broniewskiego)
4. Przekazanie kolejnych terenów aportem do TBS pod budowę bloków.
5. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta

 

6. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM


Działania, podnoszące komfort życia w Piotrkowie Trybunalskim, pozwalające tworzyć Miasto atrakcyjne dla jego mieszkańców i odwiedzających.
1. Rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekreacji
Podjęcie działań związanych z uruchomieniem letniego basenu odkrytego
Budowa treningowego boiska ze sztuczną murawą na miejskim stadionie „Concordia”
Rozbudowa i zadaszenie istniejącego lodowiska, po uzyskaniu zgody konserwatora
Przebudowa boiska SP 11

Modernizacja bieżni SP 16
Przebudowa boisk SP 10 (ul. Próchnika)
2. Poprawa infrastruktury placówek oświatowych.
Modernizacja II LO
Termomodernizacja SP nr 12
Modernizacja PS 7.
Odwodnienie i budowa mini boiska lekkoatletycznego przy IV LO
3. Rewitalizacja Parku Belzackiego.
4. Realizacja programów z zakresu oświaty i pomocy społecznej.
„Lepsza edukacja” – projekty wsparcia dla szkół m.in. SP 8, 10, IV LO.
Projekt „Razem możemy więcej” - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.

 

7. PRZEBUDOWA HALI RELAX


Inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowana hala będzie stanowiła obiekt wielofunkcyjny, w którym odbywać się będą imprezy sportowe i kulturalne. Minimalna liczba miejsc siedzących -1.500, boisko do piłki ręcznej, warunki do uprawiania zapasów. Zastosowane będą nowoczesne energooszczędne rozwiązania techniczne. Nowa hala zapewni wysoki standard uczestnictwa widzów w meczach, zawodach i imprezach. Umożliwi właściwe szkolenie zawodników różnych kategorii sportowych i rozwój klubów sportowych.

 

8. BUDOWA I REMONTY DRÓG ORAZ PARKINGÓW


Projekt zakłada poprawę istniejącej infrastruktury drogowej poprzez dalszą budowę nowych ciągów komunikacyjnych i modernizacje dróg w mieście oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych.
1. Budowa ronda Dmowskiego- Żelazna-Armii Krajowej.
2. Przebudowa ul. Wojska Polskiego od PKP do ul. Polnej wraz z budową ronda Polna-Wojska Polskiego- „Stara łódzka”.
3. Przebudowa ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową magistrali wodociągowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kostromskiej
4. Przebudowa ul. Roosevelta.
5. Przebudowa ul. Żelaznej.
6. Przebudowa ul. Broniewskiego.
7. Przebudowa ul. Przedborskiej.
8. Przebudowa ul. Rakowskiej.
9. Przebudowa ul. Wolborskiej.
10. Przebudowa ul. Jeziornej.
11. Dokończenie przebudowy ul. Zalesickiej.

12. Budowa i modernizacja dróg i chodników osiedlowych.
13. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Krakowskie Przedmieście/ Al. Kopernika.
14. Budowa miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych.

 

9. PIOTRKÓW MIASTEM EKOLOGICZNYM


Modernizacja systemu ciepłowniczego.
2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej (m.in. w ul. Żwirki, ul. Grodzkiej, ul. Szewska 8, ul. Piastowskiej)
3. Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej (m.in. budowa wodociągu w ul. Porazińskiej, Miłosza i Chopina, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej, w rejonie ul. Życzliwej, modernizacja magistrali wodociągowej W. Polskiego), modernizacja tych sieci podczas przebudowy dróg.
4. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, eliminowanie lokalnych kotłowni węglowych, stałe monitorowanie jakości powietrza w poszczególnych rejonach miasta.
5. Regulacja rzeki Strawy na odcinku od Armii Krajowej do PKP.

 

10. EKOLOGICZNA I SPRAWNIEJSZA KOMUNIKACJA MIEJSKA


Projekt zakłada wymianę taboru MZK na autobusy proekologiczne, niskoemisyjne, przyjazne pasażerom i środowisku.

 

11. KARTA MIESZKAŃCA PIOTRKOWA


Projekt zakłada wprowadzenie Karty Mieszkańca Piotrkowa, która umożliwi korzystanie z ulg i rabatów partnerów projektu (instytucje kultury, sportu, rekreacji itp.) Rozszerzymy katalog ulg na usługi świadczone dla mieszkańców przez miasto.

 

 

INNI OBIECUJĄ - MY DZIAŁAMY!


Sięgając po program wyborczy prezydenta Krzysztofa Chojniaka sprzed czterech lat można zobaczyć, że blisko 90 procent zapowiedzianych planów zostało zrealizowanych. To doskonale pokazuje, że zarówno prezydent jak i radni z klub „Razem dla Piotrkowa” nie składają obietnic bez pokrycia, tylko konsekwentnie i rzetelnie działają na rzecz miasta i piotrkowian. Inwestycje zrealizowane w kadencji 2014-2018 przedstawią na poniższych filmach kandydaci do Rady Miasta z listy nr 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał sfinansowany przez KWW Krzysztofa Chojniaka RAZEM DLA PIOTRKOWA


Zainteresował temat?

33

37


reklama

Społeczność

Doceniamy za wyłączenie AdBlocka na naszym portalu. Postaramy się, aby reklamy nie zakłócały przeglądania strony. Jeśli jakaś reklama lub umiejscowienie jej spowoduje dyskomfort prosimy, poinformuj nas o tym!

Życzymy miłego przeglądania naszej strony!

zamknij komunikat